No 26. līdz 30. martam norisinājās e-prasmju nedēļa

09.04.2012.

Laika posmā no 26. līdz 30. martam visā Eiropā norisinājās Eiropas Savienības Uzņēmējdarbības un Rūpniecības Direktorāta (DG Enterprise and Industry) un Digital Europe, un European Schoolnet organizētā informatīvā kampaņa European e – skills week 2012, kuras mērķis ir attīstīt informācijas sabiedrību, veicināt e – prasmju apgūšanu un popularizēt IKT profesiju. Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta jauniešiem un viņu karjeras iespējām saistībā ar e – prasmēm un IKT specialitātēm, kā arī e – prasmēm un IKT risinājumiem mazajiem un mikro uzņēmumiem.


Kampaņas European e – skills week 2012 ietvaros jau trešo gadu pēc kārtas arī Latvijā norisinās E – prasmju nedēļa, kuras ietvaros šogad pavisam kopā bija plānoti vairāk nekā 850 pasākumi 104 novados un pilsētās visā Latvijā.


Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad vairāki E – prasmju nedēļas pasākumi norisinājās arī Preiļu novadā.


Tomēr, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad E – prasmju nedēļas pasākumos aktīvi iesaistījās ne tikai Preiļu pilsēta, bet arī Preiļu novada pagasti.


Viens no novada pagastiem, kurā norisinājās vairāki pasākumi, bija Pelēču pagasts.


E – prasmju nedēļas ietvaros Pelēču bibliotēkā trīs dienas pēc kārtas norisinājās seminārs „Datoru un interneta izmantošana senioriem”.


Semināra pirmajā dienā seniori ar Edītes Šņepstes palīdzību iepazinās ar datoru, tā galvenajām sastāvdaļām un piedāvātajām iespējām, kā arī praktiski izmēģināja darbu ar mapēm un failiem, kā arī darbošanos teksta redaktorā Microsoft Word.


Semināra otrajā dienā Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes Marika Upeniece un Vanda Sondore seniorus iepazīstināja ar interneta piedāvātajām iespējām, aplūkojot dažādas ikdienā noderīgas un interesantas interneta saites, piemēram, Preiļu novada mājaslapu www.preili.lv.


Semināra noslēgumā, trešajā dienā, tā dalībniekiem ar Pelēču bibliotēkas vadītājas Everitas Rasčevskas palīdzību bija iespēja katram izveidot pašam savu e – pastu, apgūt pamatdarbības tajā, kā arī nostiprināt jau pirmajā dienā apgūtās iemaņas teksta redaktorā Microsoft Word.


Tāpat arī E – prasmju nedēļas ietvaros divi pasākumi norisinājās Pelēču pamatskolā – seminārs – konkurss „Drošība internetā” un seminārs – apmācība „Interaktīvo prezentāciju materiālu veidošana”.


Semināra – konkursa „Drošība internetā” ietvaros 5. – 9. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties nelielu filmiņu par drošību internetā, ko Vispasaules drošāka interneta dienai veltīto pasākumu ietvaros 2012. gada februārī ir izveidojuši bērni Ventspils Bērnu bibliotēkā, kā arī, lai nostiprinātu savas zināšanas par drošu interneta lietošanu, piedalīties viktorīnā, kurā visiem kopā bija jārod atbildes gan par datu drošību, gan par profilu veidošanu sociālajos tīklos, gan arī citiem jautājumiem, kuriem būtu jāpievērš uzmanību, darbojoties internetā.


Semināra – apmācības „Interaktīvo prezentāciju materiālu veidošana” ietvaros Pelēču pamatskolas skolotāji iepazinās ar interneta vietnes Prezi.com piedāvātajām iespējām interaktīvu prezentāciju materiālu veidošanā, kā arī paši praktiski izmēģināja prezentāciju veidošanu šajā vidē, kas ļoti veiksmīgi arī izdevās.


Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās E – prasmju nedēļas 2012 ietvaros organizētajos pasākumos!


Lai iegūtās zināšanas, apgūtās prasmes un iemaņas izdodas veiksmīgi pielietot arī ikdienā!


Edīte Šņepste, e-prasmu nedēļas dalībniece un nodarbību vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 09.04.2012.