Preiļu novada dome veic iepirkumu – `Tautas tērpu iegāde Preiļu novada pašdarbību kolektīviem, projekta LLIV-281 `Baltais putns` (The White Bird) ietvaros`, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju

03.04.2012.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Tautas tērpu iegāde Preiļu novada pašdarbību kolektīviem, projekta LLIV-281 „Baltais putns” (The White Bird) ietvaros”.
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, fakss 65307323.


2. Iepirkuma priekšmets – „Tautas tērpu iegāde Preiļu novada pašdarbību kolektīviem, projekta LLIV-281 „Baltais putns” (The White Bird) ietvaros”, identifikācijas nr. PND 2012/7M ERAF, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.
– Tautas tērpu iegāde (tekstā – PRECE) Preiļu novada pašdarbību kolektīviem Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekta LLIV-281 „Ilgtspējīga sadarbība „Baltais Putns” starp augšzemi /Lietuva/ un Latgali „The White Bird” ietvaros: Preiļu novada pašdarbības jauniešu deju kolektīviem DANCARI un GAIDA un vidējās paaudzes deju kolektīvam TALDERI.
–  Projekta ietvaros veicamo pakalpojumu izmaksas tiek segtas no projektam paredzētā ERAF atbalsta finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma. 


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 51.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem (PDF)
Tehniskā specifikācija (PDF)
Pielikumi (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 17.aprīļa plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, iestādes darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6.Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja Sanita Meļko, tālr. 65322766, e-pasts:
sanita.melko@preili.lv;
– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, e-pasts:
inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.