Valsts prezidents svinīgi pasniedz Preiļu novada ģerboni

29.03.2012.

29. martā Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš svinīgā pasākumā Prezidenta pilī Preiļu novadam un vēl 10 pašvaldībām pasniedza izstrādātos un apstiprinātos ģerboņus.
Pasākumā piedalījās kultūras ministre Žaneta Jaunzeme – Grende, Heraldikas komisija, pašvaldību vadītāji un pārstāvji.


Pasniedzot novadiem un pagastam ģerboņus, Valsts prezidents uzsvēra piederības savai zemei nozīmi ikviena cilvēka dzīvē un nepieciešamību apzināties savu identitāti un ar to lepoties.
Preiļu novadu pasākumā pārstāvēja Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle, Preiļu novada Kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis un mūsu novada simbols – krauklis, kura lomā bija iejutusies kultūras centra speciāliste Ināra Urča.


Pasākuma svinīgajā daļā visas pašvaldības bija aicinātas 3 – 4 minūšu garumā prezentēt savu ģerboni un pašvaldību. Tika rādītas elektroniskās prezentācijas, stāstīts par ģerboņu kā simbolu nozīmi novadu un pagastu dzīvē, skanēja dziesmas un mūzika.


Preiļu novada prezentācija bija stilizēts ieskats pirmā Preiļu ģerboņa rašanās vēsturē – Borhu dzimtas laikos – ar turpinājumu atraktīvā stāstījumā par Preiļu novadu. Preiļu novada krauklis visus klātesošos iepazīstināja ar šodienas Preiļiem, jautājot, vai pasākuma dalībnieki ir bijuši šai pusē un aicinot apciemot mūsu novadu, iepazīt tā kultūrvēsturiskās vērtības un kolorītos cilvēkus. Prezentācijas noslēgumā izskanēja mūsu himnas „Preiļi, Preiļi, tu pilsēta mana” pirmie panti. Priekšnesums izvērtās atraktīvs un interesants, par ko patiesi sajūsmināts bija Valsts prezidents, Kultūras ministrijas pārstāvji un klātesošo pašvaldību kolēģi. 


Pēc svinīgās daļas pasākuma dalībniekiem bija dota iespēja iepazīties un pārrunāt dienas notikumus, iemalkojot vīnu.


Preiļu novada ģerboņa heraldiskais apraksts vēsta, ka Preiļu novada ģerbonī ir attēlots zelta laukā melns krauklis, aiz tā kreisajā pusē zaļa četrlapu āboliņa lapa. Heraldisko aprakstu ir parakstījuši Valsts prezidents, kultūras ministre un Heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs.  


Valsts prezidents Andris Bērziņš Ģerboņu svētku tradīciju iedibināja pagājušā gada 25. oktobrī. Tās laikā notiek novadu un pagastu ģerboņu svinīgā pasniegšana. Šoreiz ģerboņi tika pasniegti arī Alojas, Ādažu, Auces, Iecavas, Inčukalna, Kocēnu, Pārgaujas, Rucavas un Siguldas novadiem, kā arī Kārķu pagastam.


Svētki notiek triju līdz četru mēnešu periodā, kad uz pasākumu tiek aicināti tie novadi un pagasti, kas izstrādājuši un likumā noteiktajā kārtībā saskaņojuši savas pašvaldības ģerboņus.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.