Preiļu novada Sociālais dienests piedalās pētījumā

30.03.2012.

Lai veiktu sociālā darba tiesiskā regulējuma, institucionālās sistēmas, finanšu plūsmas novērtējumu, sociālo dienestu sociālā darba pakalpojuma izvērtējumu un izstrādātu rekomendācijas strukturālajām reformām profesionālā sociālā darba attīstības veicināšanai, Labklājības ministrija bija uzrunājusi Preiļu novada Sociālo dienestu kā vienu no 22 Latvijas pašvaldībām piedalīties pētījumā „Sākotnējās ietekmes novērtējums par iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā darba politikas jomā”, ko, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts Kanceleju, veic SIA „Safege Baltija”.


29. martā Preiļu novada Sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne, Preiļu novada domes Sociālās, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājs Oļegs Hļebņikovs, sociālais darbinieks Lauris Pastars un sociālā rehabilitētāja Irēna Stašulāne sniedza intervijas pētījuma veicējiem, intervēti tika arī sociālā dienesta klienti. Jautājumu loks bija visai plašs – tika lūgts novērtējums par sociālā darba attīstību Latvijā pēdējos trijos gados, aplūkoti sociālā dienesta darbības modeļi, analizētas pēdējos gados klāt nākušās daudzās sociālā dienesta funkcijas un lūgts sniegt vērtējumu, kurus darbības virzienus vajadzētu samazināt vai palielināt, tāpat tika aplūkoti jautājumi par cilvēkresursiem, darbinieku noslogotību, iespēju saņemt supervīziju, tika lūgts viedoklis par sociālā darbinieka izglītības apmaksu no pašvaldības un valsts budžeta līdzekļiem, sadarbību ar citām institūcijām. Ļoti ceram, ka interviju laikā sniegtās atziņas tiks ņemtas vērā, lai nodrošinātu atbilstošu un vienmērīgu sociālā darba attīstību visā valstī.


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 30.03.2012.