Preiļu novada dome veic iepirkumu – `Preiļu novada Aizkalnes pagasta publiskās ēkas Aizkalnē, Raiņa ielā 5,vienkāršotā rekonstrukcija`, saskaņā ar Instrukciju pretendentiem un Tehnisko specifikāciju

29.03.2012.

PREIĻU NOVADA DOME
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301


Uzaicinājums piedalīties iepirkumā „Preiļu novada Aizkalnes pagasta publiskās ēkas Aizkalnē, Raiņa ielā 5,vienkāršotā rekonstrukcija”. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā.


1. Iepirkuma rīkotājs: Preiļu novada dome, reģ.nr. 90000065720, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, fakss 65307323.


2. Iepirkuma priekšmets – „Preiļu novada Aizkalnes pagasta publiskās ēkas Aizkalnē, Raiņa ielā 5,vienkāršotā rekonstrukcija”, identifikācijas nr. PND 2012/6M ELFLA, saskaņā ar iepirkuma Instrukciju pretendentiem, tai skaitā Tehnisko specifikāciju.
    – Iepirkuma priekšmets tiek īstenots : ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 11-03-L32100-000217 „Preiļu novada Aizkalnes un Preiļu pagastu centru publisko ēku vienkāršota rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana” ietvaros. Projekta būvdarbu veikšanas izmaksas tiek segtas no projektam paredzētā ES atbalsta finansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma.


3. Iepirkuma Instrukcija pretendentiem ir pieejama elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā sadaļā „Iepirkumi”……, kā arī ar Instrukciju un tās pielikumiem var iepazīties uz vietas Preiļu novada domē 48.kabinetā (2.stāvā) pēc adreses: Raiņa bulvāris 19, Preiļos.


Instrukcija pretendentiem (PDF)
Tehniskā specifikācija (PDF) 
Pielikumi (ZIP)


4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2012.gada 12.aprīļa plkst.10.00
Piedāvājumi, kas iesniegti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām – netiks skatīti.


5. Piedāvājumus jāiesniedz: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301, Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, kabinets nr. 5 (1.stāvā), tālr. 65322766, fakss 65307323, iestādes darba dienās: pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un piektdien no plkst. 8:00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00; personīgi vai pa pastu.


6.Kontaktpersonas:
– par iepirkuma priekšmetu: Preiļu novada domes Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels tel.65307327, 26432521, e-pasts
janis.skutels@preili.lv
– iepirkuma administratīvos jautājumos  – Preiļu novada domes juriste Inga Vilcāne tel.65322766, e-pasts: inga.vilcane@preili.lv.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.