Dāvanu kartes `Elektrības norēķinu karte – 500 kWh` pieejamas jaunai personu grupai

28.03.2012.

Par cik vairākās pašvaldībās bija izveidojusies situācija, ka pirmās kampaņas, ko rīko A/S „Latvenergo”, dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 500 kWh” netika izdalītas noteiktajā termiņā, Latvijas Pašvaldību savienība panāca vienošanos ar A/S „Latvenergo”, ka pāri palikušās kartes būs iespēja izdalīt sociāli mazaizsargātajām personām pēc pašas pašvaldības ieskatiem, pieņemot attiecīgu domes lēmumu. 23. martā notikušajā Preiļu novada domes sēdē tika izskatīts Preiļu novada Sociālā dienesta sagatavotais lēmumprojekts, kurš paredz, ka šobrīd dienesta rīcībā esošās kartes no pirmās kampaņas iespēja saņemt atsevišķi dzīvojošam pensionāram/ invalīdam, kura pensija ir līdz 80 latiem mēnesī. Pēc šī brīža datiem Sociālā dienesta uzskaitē ir 28 šādas personas, pieejamais dāvanu karšu skaits ir 40, turklāt tās izsniedzamas līdz nākošā gada martam. Aicinām izmantot šo iespēju!


Tāpat atgādinām, ka otrās kampaņas dāvanu karti, kuras vērtība ir Ls 53,70, iespēja saņemt sekojošām iedzīvotāju grupām:
– trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecības (ja iepriekšējās kampaņas ietvaros šī mājsaimniecība ir saņēmusi tikai vienu karti);
– ģimeņu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecības;
– mājsaimniecības, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurās dzīvo bērni;
– ģimeņu, kas audzina aizbildnībā esošus bērnus, mājsaimniecības;
– daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam, kuram varēja pieteikties 2011. gada pavasara – vasaras mēnešos).


Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 28.03.2012.