Uzņēmumiem un iestādēm piedāvā bezmaksas kastes izlietotajām baterijām

27.03.2012.

SIA „Preiļu saimnieks” sadarbībā ar Latvijas Zaļo elektronu Preiļu novada uzņēmumiem un iestādēm piedāvā kastes izlietotajām baterijām. Kastes ir oriģināli noformētas, tās ir nelielas, tādēļ ērti novietojamas darba kabinetā. Kastu uzstādīšana un iztukšošana notiek bez maksas, bet savāktās baterijas tiks nodotas otrreizējai pārstrādei, tādējādi apkārtējo vidi pasargājot no bīstama piesārņojuma un taupot dabas resursus.


Izlietotās baterijas tiek uzskatītas par videi bīstamiem atkritumiem, jo tās satur videi un cilvēka veselībai kaitīgas vielas. Vislielāko kaitējumu rada ūdenī nonākušas baterijas, jo to korpuss neilgā laikā sarūsē un bīstamās vielas nonāk vidē, saindējot tuvumā augošos augus un apdraudot cilvēku veselību.


Baterijas pēc izlietošanas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai pavirši atstāt dabā. Izlietotās baterijas ir jāizmet tikai tam paredzētā vietā – speciālā bateriju savākšanas konteinerā. Tad tās tiks nogādātas pārstrādes rūpnīcā, kur, karsējot speciālās krāsnīs augstā temperatūrā, tās tiks sadalītas pa izejvielām. Iegūtās izejvielas pēc atdzesēšanas un apstrādes ir piemērotas atkārtotai lietošanai, piemēram, jaunu bateriju ražošanai.


Bateriju šķirošanas kastes varat pieteikt, zvanot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel. 65307086 vai 29420721.


 

Pēdējās izmaiņas: 27.03.2012.