Apstiprina SIA „Preiļu saimnieks” 2011. gada pārskatu

23.03.2012.

Šī gada 23. marta sēdē Preiļu novada domes deputāti pieņēma zināšanai SIA „Preiļu saimnieks” 2011. gada pārskatu. Pārskats ir sastādīts atbilstoši likumdošanas prasībām, un to ir apstiprinājis neatkarīgs zvērināts revidents.


SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks informēja, ka uzņēmumam 2011. gads bijis veiksmīgs. Sabiedrībai, būtiski nepalielinot darbinieku skaitu, veiksmīgi izdevies ne tikai nodrošināt jau esošos pakalpojumus, bet arī ieviest jaunus. Viens no jaunajiem pakalpojumiem ir būvgružu izvešana – iegādāti atbilstoši konteineri un izvešanas tehnika, kas tiek izmantota arī pilsētas kapu apsaimniekošanā. Kopumā aizvadītais gads ir noslēgts ar nelielu peļņu, kas sastāda aptuveni 4% no kopējā apgrozījuma, savukārt kopējais apgrozījuma apjoms pieaudzis par 34%.


SIA „Preiļu saimnieks” ir daudznozaru profila uzņēmums, tādēļ atsevišķām nodaļām ir atšķirīgi finansiālie rādītāji. Aizvadīto gadu ar pozitīviem finansiālajiem rādītājiem noslēdza atkritumu apsaimniekošanas daļa, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas daļa un koģenerācijas stacija.


Finansiālie rādītāji ar mīnus zīmi ir apbedīšanas birojam, sabiedriskajai tualetei un ūdensapgādes un kanalizācijas daļai. SIA „Preiļu saimnieks” apbedīšanas birojs salīdzinoši lēti piedāvā pilnu apbedīšanas pakalpojumu klāstu, lai tie būtu pieejami visiem novada iedzīvotājiem, neskatoties uz atšķirīgo maksātspējas līmeni. Ūdensapgādes un kanalizācijas daļai vērā ņemamus zaudējumus rada lietus un citu nokrišņu ūdens daudzuma infiltrācija kanalizācijas sistēmā, kas šobrīd netiek apmaksāta. Zaudējumus rada arī 26 brīvkrāni, kas pieejami pilsētā, un iedzīvotāji tos aktīvi izmanto – tā rodas ievērojami ūdens zudumi. Preiļos ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs joprojām ir viens no zemākajiem valstī, taču ņemot vērā energoresursu cenu kāpumu un pastāvīgos, neapmaksātos ūdens zudumus, var nākties sagatavot un iesniegt jaunu tarifa projektu.


2011. gadā samazinājušās izmaksas par kredītprocentu maksājumiem, uzņēmumam izdevies ietaupīt līdzekļus par sakaru izdevumiem un apdrošināšanas maksājumiem. Savukārt izdevumus būtiski palielināja resursu sadārdzināšanās, energoresursu cenu kāpums un nodokļu palielināšanās. Aizvadītajā gadā degvielas izmaksas sadārdzinājās par 21%, elektroenerģijas izmaksas – par 24%, kurināmā izmaksas palielinājās par 34%, bet dabas resursu nodoklis pieauga gandrīz divas reizes. Uz šī gada 1. janvāri juridisko un fizisko personu parāds par komunālajiem maksājumiem sasniedza gandrīz 314 tūkstošus latu, salīdzinot ar pērno gadu, tas ir pieaudzis par 29%.


Šogad uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks”, piesaistot kredītresursus, plāno paplašināt darbību, veikt pamatlīdzekļu atjaunošanu un strādājošo darba apstākļu uzlabošanu. Kopumā uzņēmums strādā stabili, ar pozitīvu attīstības tendenci.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.03.2012.