Tiek veikts pētījums `Preiļu informācijas vide`

26.03.2012.


  Mūsdienās informācija un zināšanas ieņem svarīgu lomu cilvēka dzīvēs kvalitātes uzlabošanā. Noskaidrojot aktuālākās informācijas vajadzības, var spriest par galvenajām cilvēku interešu sfērām. Svarīgi apzināt galvenos informācijas avotus un aktuālākos tematus, kas veido kādas konkrētas vietas, šajā gadījumā Preiļu pilsētas informācijas vidi.

Pētījuma “Preiļu informācijas vide” ietvaros tiek veikta aptauja, ja vēlaties piedalīties, lūdzu, aizpildiet anketu.

Pētījuma noslēgumā iegūtie rezultāti tiks publicēti mājaslapā jūnijā.


Pētījuma ietvaros 24. martā Preiļu bibliotēkā notika fokusa grupas diskusija “Preiļu informācijas vide”, kurā piedalījās 11 dažāda vecuma Preiļu pilsētas iedzīvotāji. Tika diskutēts par dažādiem tematiem, kas saistīti ar ikdienā nepieciešamās informācijas iegūšanu. Diskusijas nobeigumā visi tās dalībnieki atklāja, ka aktīvi interesējas par aktuālākajiem notikumiem pilsētā, tās vēsturi, kultūras dzīvi, kā arī regulāri izmanto portālu www.preili.lv jaunākās informācijas iegūšanai.


Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes
Informācijas pārvaldības programmas
3. kursa studente Diāna Audare

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.