Preiļu novada 2012.gada basketbola čempionāta NOLIKUMS

25.03.2012.

APSTIPRINU:
Preiļu novada domes priekšsēdētājs  A. Adamovičs


1. Mērķis un uzdevumi
• Popularizēt basketbolu novadā.
• Pievērst iedzīvotājus veselīgam dzīves veidam.
• Nodrošināt novada skolu jaunatnes brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.


2. Laiks un vieta
• Novada čempionāts notiek Preiļu novada BJSS sporta zālē šī gada aprīļa– maija mēnešos.
 
3. Vadība
• Preiļu novada basketbola čempionātu organizē Preiļu novada dome (sporta speciālists Leonīds Valdonis tālr.:29556446) sadarbībā ar Preiļu novada BJSS Galvenais tiesnesis – Ainārs Turčinskis (tālr. 29295540).


4. Dalībnieki
• Preiļu novada basketbola čempionātā var piedalīties Preiļu novada uzņēmumu, iestāžu, firmu, skolu komandas, kā arī jebkurš Preiļu novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš ievēro šī nolikuma prasības. Pēc uzaicinājuma turnīrā piedalās Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu un Kalupes komandas.


5. Reglaments
• Vīriešu komandas tiekas katra ar katru viena riņķa turnīrā. Vietu sadalījums tiek noskaidrots pēc izcīnīto punktu summas visās spēlēs. Komanda uzvarētāja tiek noskaidrota „play off” turnīrā.
Sieviešu komandas izspēlē divu apļu turnīru.
 Ja divām vai vairākām komandām priekšsacīkstēs ir vienāds punktu skaits, vietu kārtību nosaka sekojoši:
1. Uzvaru skaits savstarpējās spēlēs.
2. Iegūto un zaudēto punktu starpība savstarpējās spēlēs.
3. Iegūto un zaudēto punktu starpība visās spēlēs.
Spēles laiks 4x 10 min.


6. Apbalvošana
• Uzvarētājkomanda tiek apbalvota ar kausu, spēlētāji ( 10 cilvēki ) tiek apbalvoti ar zelta medaļām.
•  2.-3. vietu komandu spēlētāji (10 cilvēki) tiek apbalvoti attiecīgi ar sudraba un bronzas medaļām.
• Ar speciālbalvām tiek apbalvoti turnīra rezultatīvākais spēlētājs (vidēji spēlē, aizvadītas vismaz piecas spēles) , precīzākais trīspunktu metienu izpildītājs un turnīra simboliskā izlase ( 3 spēlētāji).


7. Finansiālie noteikumi
• Ar turnīra organizāciju saistītie izdevumi (saskaņā ar ieņēmumu-izdevumu tāmi) tiek segti no Preiļu novada domes finansējuma un komandu dalības maksas – Ls 40,- vīriešu komandām, Ls 30,-sieviešu komandām. Dalības maksas komandām jāiemaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu Preiļu novada dome (reģ. Nr. 90000065770, LUB Preiļu filiāle, kods UNLALV2X, konts 26000130630) līdz šī gada 10.aprīlim. Komandas vārdiskais sastāvs jāiesniedz galvenajam tiesnesim uz pirmo spēli, norādot rekvizītus rēķina saņemšanai. Pieteikumu var iesūtīt uz epastu:antiks@inbox.lv


8.Speciālie noteikumi
• Spēlētāji paši atbild par savu veselības stāvokli.
• Turnīra laikā aizliegtas pārejas no vienas komandas uz otru.
• Finālspēlēs piedalās tikai tie spēlētāji, kuri pamatturnīrā aizvadījuši vismaz 5 spēles.
• Uz sporta formām jābūt labi saskatāmiem numuriem
• Par komandas neierašanos uz spēli komandai sods Ls 5,-, kas jāsamaksā līdz komandas nākošajai spēlei. Spēli jāsāk obligāti pieciem laukuma spēlētājiem.
• Par spēles pārcelšanu jāvienojas nedēļu iepriekš ar pretinieku komandas pārstāvi un galveno tiesnesi.


Galvenais tiesnesis: A.TURČINSKIS


 

Pēdējās izmaiņas: 25.03.2012.