Turpmāk vienotā valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portāla www.Latvija.lv sniegtās iespējas varēs izmantot arī DNB bankas klienti

22.03.2012.

No šī gada 22.marta vienotajā valsts un pašvaldību e-pakalpojumu portālā www.Latvija.lv e-pakalpojumi ir pieejami arī DNB bankas klientiem. Izmantojot DNB bankas internetbanku, bankas klienti ērti un bez maksas varēs iegūt plašu informāciju, kas ir uzkrāta valsts reģistros, kā arī izmantot dažādus valsts un pašvaldību e-pakalpojumus.


Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) direktora vietniece elektroniskās pārvaldes jautājumos Vita Narnicka izsaka gandarījumu par sadarbību ar komercbanku sektoru: „Arī DNB bankas klienti turpmāk portālā Latvija.lv elektroniski varēs saņemt dažādas uzziņas, deklarēt dzīvesvietu un sekot līdzi informācijai, kas par jums ir uzkrāta dažādos valsts reģistros. Izmantojot Latvija.lv e-pakalpojumus, iedzīvotājiem ir iespēja būtiski ietaupīt gan laiku, gan arī finanšu līdzekļus. Ceram, ka aizvien vairāk cilvēku izmantos tās priekšrocības, ko sniedz portāls Latvija.lv. Pakalpojumu pieprasījumu skaita pieaugums pagājušajā gadā bija 107%, kas liecina par iedzīvotāju vēlmi aizvien vairāk kārtot ikdienas formalitātes ar valsts pārvaldi elektroniski”.


Patlaban Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.Latvija.lv (turpmāk – Portāls) ir pieejami 44 e-pakalpojumi, piemēram, dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana, informācijas saņemšana par prognozējamo vecuma pensijas apmēru, personīgajiem datiem Iedzīvotāju reģistrā, kā arī iespējama cita veida informācijas saņemšana un iesniegšana tiešsaistē.


Portāls ir plašākais un ērtākais informācijas avots internetā par Latvijas valsts iestāžu un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem. Portālā ir pieejama arī informācija par 1940 pakalpojumiem, ko sniedz dažādas valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes – tā pieejama gan kataloga formā, gan sadalījumā pa dzīves situācijām, piemēram, dzīvesvieta, finanses, sociālie pakalpojumi, izglītība, komercdarbība, valsts iepirkumi, tūrisms un citas tēmas.


„Esam veidojuši DNB bankas internetbanku tā, lai mūsu klienti ērti un vienkārši varētu veikt dažādas ar banku saistītas darbības, kā arī saņemt iespējami plašu informāciju par bankas pakalpojumiem. Esam gandarīti, ka turpmāk internetbanka sniegs iespēju vienkopus piekļūt vēl lielākai datu un informācijas bāzei. Izmantojot e-pakalpojumu portālu, mūsu klienti varēs ātri un ērti atrast personīgi sev vai uzņēmējdarbības veikšanai atbilstošus valsts vai pašvaldību pakalpojumus, uzzināt nosacījumus vēlamo pakalpojumu saņemšanai, kā arī, ja pakalpojumi ir pieejami elektroniski, pieprasīt un saņemt tos tiešsaistē,” ieguvumus norāda DNB bankas Elektronisko produktu daļas vadītāja vietniece Inga Gailīte.


Līdz šim e-pakalpojumi  bija pieejami Mobilā ID lietotājiem, Latvijas Pasta izsniegtās elektroniskā paraksta viedkartes īpašniekiem, kā arī atsevišķu internetbanku lietotājiem.


Vairāk informācijas:
Ģirts Pūle
Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Sadarbības un informācijas departamenta direktors
Tālr. +371 67079053, mob.tālr. + 371 28683145
Fakss +37167079001
girts.pule@vraa.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.