Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu `Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Liepu iela 9`

21.03.2012.

Publicēšanas datums: 21/03/2012


1. Finansējuma saņēmējs: Biedrība “Liepu iela 9”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: . 40008168977
Adrese: Liepu iela 9, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301
Tālruņi: +371-65322585, 26674740
Kontaktpersona: Biedrības “Liepu iela 9” valdes priekšsēdētāja Lūcija Mūrniece, 26674740, 65322585, e-pasts: l55197@inbox.lv


2. Iepirkuma priekšmeta apraksts „Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Preiļos, Liepu iela 9” ar identifikācijas Nr. BR-2012-9/2 ERAF. LIAA identifikācijas Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/08/236
 
3. Paredzamā līguma izpildes vieta: Liepu iela 9, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 20/12/2012


4. Cenas veidošanās rādītāji: Viszemākā cena.;


5. Prasības piedāvājuma noformējumam: atbilstoši Nolikumam


Nolikums (DOC)
1. pielikums (XLS)


6. Piedāvājumi jāiesniedz: Liepu ielā 9-36, Preiļi, Preiļu novads, Latvija, LV-5301
līdz 23/04/2012 plkst. 16:00
Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 21/06/2012


7. Ar tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties
Liepu ielā 9-36, Preiļi, Preiļu novads, vai elektroniski Preiļu novada domes mājas lapā www.preili.lv sadaļā- NVO  no 22/03/2012 līdz 23/04/2012 no plkst. 11:00 līdz plkst. 16:00 vai valsts aģentūrā “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” Rīgā, Pērses ielā 2, ja finansējuma saņēmējs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru piemēro projektam, ko apstiprinājusi minētā aģentūra.


8. Citas ziņas:
Paziņojuma nosūtīšanas datums: 20/03/2012
Ziņas sagatavoja: Biedrības “Liepu iela 9” valdes priekšsēdētāja Lūcija Mūrniece


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.