Gaidāmas izmaiņas atbalsta piešķiršanas nosacījumos vides un lauku ainavas uzlabošanai

22.03.2012.

Šodien, 20.martā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”.


Administrējot valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai, tika konstatētas atsevišķas nepilnības un trūkumi, kas ar noteikumu grozījumiem tiks novērstas līdz atbalsta maksājumu jaunās 2012.gada sezonas pieteikumu pieņemšanai, piemēram, aktualizēti Kubulu un Salgales pagasta nosaukumi.


Grozījumi paredz dažas nozīmīgas normas attiecībā uz 2012. un 2013.gada platību maksājumu sezonu, piemēram, šajos divos gados vairs netiks uzņemtas jaunas piecu gadu saistības, bet tiem, kuriem 2012.gads ir pēdējais (piektais) saistību gads, 2013.gadā tiks dota iespēja saistību periodu pagarināt par vēl vienu gadu. Līdz ar to šiem atbalsta pretendentiem saistību periods būs seši gadi. Vēl svarīga ir norma, ka šogad pēdējo reizi atbalsta pretendenti var paplašināt savas esošās saistības līdz 20%, bet nākamgad tas nebūs iespējams.


Ir nelielas izmaiņas arī pasākumā “Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” (MLA), ka skar biškopjus. Pasākuma nosacījumi pašreiz paredz, ka atbalstu pasākumā par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju vai nektāraugiem var saņemt, ja platībā tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums – vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu atbalsttiesīgo hektāru, bet biškopjiem – viena bišu saime uz trīs hektāriem. Līdz ar to biškopji bija īpašā statusā, jo viņiem bija jānodrošina tikai 0,004 nosacītās liellopu vienības uz hektāru. Līdz ar to 2011.gadā – salīdzinājumā ar 2010.gadu – biškopju skaits MLA teritorijās uz patstāvīgajām pļavām un ganībām strauji pieauga: divkāršojās. Papildus tam Lauku atbalsta dienesta veiktās pārbaudes liecina, ka ne vienmēr tie, kas piesakās uz šo atbalstu, arī faktiski ir biškopji, kas ražo produkciju, bet atbalsta pretendenti ar dažādiem paņēmieniem mēģina apiet atbalsta saņemšanas nosacījumus. Līdz ar to tika pieņemts lēmums arī biškopjiem piemērot tādu pašu nosacīto liellopu vienību koeficientu, kā citiem lauksaimniekiem, tas ir – 0,2 vienības jeb 1,5 bišu saimes uz vienu hektāru.


Grozījumi arī paredz, ka atbalsta saņemšanas nosacījumi agrovides saistībām, kuru saistību periods turpinās pēc 2013.gada, var tikt mainīti, lai tos pielāgotu nākamā plānošanas perioda (no 2014.gada līdz 2020.gadam) tiesiskajam regulējumam. Ja atbalsta saņēmējs nevar izpildīt attiecīgās izmaiņas, saistību piemērošanu pārtrauc, atbalsta atmaksu nepiemēro.


Pēdējo divu gadu laikā lauksaimnieki arvien vairāk sāk nodarboties ar netradicionālo lauksaimniecību, ražojot produkciju no dažādām vietējo, kā arī ievesto savvaļas sugas dzīvniekiem, tādēļ, atbilstoši pašreizējai situācijai, ir aktualizēti noteikumu pielikumu.
Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Papildu informācijai:
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40245877&mode=mk&date=2012-03-20


Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 67027498
ruta.rudzite@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2012.