Andris Gribuška izdod grāmatu „Kareivja gaitas latviešu leģionā”

16.03.2012.

2012.gada 16.martā Preiļu Galvenajā bibliotēkā notika Andra Gribuškas grāmatas „Kareivja gaitas latviešu leģionā” atvēršanas svētki. Pasākumā piedalījās vairāki novada domes deputāti, bibliotēku darbinieki, novada pensionāru apvienības pārstāvji, vairāki skolu pedagogi, Pieniņu Romas katoļu baznīcas prāvests Aigars Bernāns, grāmatas varoņa Pētera Stabulnieka dzimtas pārstāvji, autora mamma Anita Gribuška un radinieki, kā arī citi interesenti. Pasākumu kuplināja Salas pamatskolas skolēnu radošais muzikālais koncerts un Preiļu Tūrisma informācijas centra vadītājas Irēnas Kjarkužas dziedātās dziesmas „Baltā roze” un „Preiļi, Preiļi, tu pilsēta mana”. Klātesošos uzrunāja un grāmatas autoru sveica Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs.


Andris Gribuška, prezentējot grāmatu, stāstīja par grāmatas varoni, kara, leģiona laika cilvēku Pēteri Stabulnieku, kurš dzīvoja Preiļu rajona Stabulnieku pagastā. Grāmatā ir apkopotas ne tikai Pētera piezīmes par piedzīvoto leģionā, bet arī citu latviešu leģiona karavīru stāsti, atmiņu pieraksti un vēstures fakti. Grāmatas veidošanā ir izmantots daudz materiālu no Kara muzeja un citiem arhīvu materiāliem, par ko Andris pateicās Kara muzeja direktoram. Autoru rakstīt šo darbu iedrošināja Preiļu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Natālija Pīzele. Grāmatas rakstīšana viņam aizņēma gandrīz divus gadus, kas notika vienlaicīgi ar studijām Rīgas Tehniskajā universitātē. Īpašu paldies autors teica savai mammai Anitai Gribuškai, kura sponsorēja grāmatas izdošanu.


Autors saņēma daudzus pateicības vārdus un ziedus par ieguldīto darbu grāmatas radīšanā un izdošanā. Mēs varam lepoties, ka 23 gados jaunietis izdod grāmatu un ir paraugs jauniešiem patriotisko jūtu, dzimtenes mīlestības un cieņas apliecinājums mūsu valsts aizstāvjiem. Vēlam Andrim dzīvē iegūt iecerēto profesiju, sasniegt meklēto un rakstīt grāmatas, jo tas viņam padodas! Daudz interesantu ideju grāmatu izdošanā ne tikai vēsturē, bet arī citās jomās!


Par grāmatas autoru
Andris Gribuška dzimis 1988.gada 7.augustā Preiļos. Viņam ir gadu jaunāks brālis Ervīns. Mācības Andris uzsāka Preiļu 1.pamatskolā, bet pēc mammas aizbraukšanas uz darbu Īrijā, dzīvoja pie mammas māsas Valentīnas Madalānes un mācījās Salas pamatskolā 2001./2002.m.g. 7.klasē. Vēlāk brāļi dzīvoja patstāvīgi Preiļos, kur turpināja mācības Preiļu 1. pamatskolā un Preiļu Valsts ģimnāzijā. Andris no mazām dienām interesējās par ģeogrāfiju, viņam patika pētīt karti, meklēt ģeogrāfiskos objektus atlantā. Viņš bieži jautāja skolotājai par svešām zemēm un to cilvēkiem, uzdeva jautājumus par ģeogrāfiskiem objektiem, procesiem, notikumiem. Andrim labi padevās matemātika, fizika, vēsture u.c. priekšmeti. Andris pašlaik studē RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, kur apgūst jau otro profesiju, saņemot valsts stipendiju.
Autora dzīvē liela nozīme ir bijusi vecvecākiem. No bērnības Andris bija dzirdējis vectēva Antona stāstus par 2.pasaules karu, par pēckara gadiem, par mežabrāļiem, par kolektivizāciju laukos. Andris bija lasījis arī vectēva pierakstu klades, kur tas bija sīki aprakstījis visus šos notikumus. Tas viss ietekmēja Andra pasaules uzskatu, radīja interesi visu to izpētīt pašam vēl dziļāk. Vecmammas Genovefas brālis Pēteris Stabulnieks 2.pasaules kara gados dienēja Latviešu leģionā. Pēterim bija sarakstītas kara gadu atmiņas, kas piesaistīja Andra interesi to laiku izpētīt.
Andris svētdienās kalpo Pieniņu Romas katoļu baznīcā, Smelteru lūgšanu namā. Brīvajos brīžos ļoti daudz lasa, apmeklē bibliotēkas, muzejus. Ļoti racionāli izmanto brīvo laiku. Interesants sarunu biedrs par dažādām tēmām ar savu skatījumu uz dzīvi.


Valentīna Liniņa,
Salas pamatskolas direktore


 

Pēdējās izmaiņas: 16.03.2012.