22. martā seminārs `Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, t.sk., ES finansējuma apgūšana piena lopkopībā`

22.03.2012.

Tēma: Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, t.sk., ES finansējuma apgūšana piena lopkopībā.


Norises vieta: Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, Preiļu novads, SIA LLKC Preiļu nodaļas zāle


Datums: 22.03.2012; 27.03.2012


1.diena – 22.marts
10.00 – 11.00 Govju turēšanas tehnoloģijas. LLKC Daugavpils konsultāciju biroja  vecākā speciāliste lopkopībā. Ingūna Spūle 
11.00 -13.00 Slaucamo govju ēdināšanas pamatprincipi. LLKC Daugavpils konsultāciju biroja  vecākā speciāliste lopkopībā. Ingūna Spūle 
13.00 – 13.30 Pusdienas
13.30 -15.00  Barības devu sastādīšana slaucamām govīm. Barības līdzekļu raksturojums LLKC Daugavpils konsultāciju biroja  vecākā speciāliste lopkopībā
Ingūna Spūle
15.00 – 16.00 Savstarpējās atbilstības prasības piena lopkopības saimniecībās LLKC Daugavpils konsultāciju biroja  vecākā speciāliste lopkopībā
Ingūna Spūle 
16.00 – 16.30 ES finansējuma piesaistes iespējas. LLKC Preiļu konsultāciju biroja ekonomikas speciāliste Lidija Kivleniece.


2.diena – 27.marts
10.00 – 12.30  Minerālvielu izvēle un ēdināšana augstražīgos ganāmpulkos Alltech Latvija atgremotāju ēdināšanas speciāliste. Antra Gražule – Grundmane 
12.30- 12.45  Kafijas pauze 
12.45– 13.45 Ciltsdarba organizācija un tā nozīme piena lopkopības saimniecībās. Pārraudzības datu analīze. LLKC Daugavpils konsultāciju biroja  vecākā speciāliste lopkopībā. Ingūna Spūle
13.45 -14.45  Kafijas pauze


Saimniecības apmeklējums  
4.45 – 16.15  Iepazīšanās ar saimniecību. Saimniecības darbības optimizācija. ES finansējuma piesaiste piena lopkopības saimniecībā. SIA „Kļavas V”. SIA „Klļavas V” valdes priekšsēdētājs V.Kalāns
16.15 – 17.15  Ganāmpulka veselība. Eksterjera novērtēšana. Vielu maiņas slimību, kāju slimību un mastītu profilakse. LLKC Daugavpils konsultāciju biroja veterinārmedicīnas speciāliste Anita Miltiņa


Lauku attīstības speciālists:  /Aina Golubeva/
Nodaļas vadītājs:  /Viktors Kalāns/


 

Pēdējās izmaiņas: 22.03.2012.