Elektronisko iepirkumu sistēmā uzņēmumi varēs piegādāt preces arī viena reģiona ietvaros

16.03.2012.

Līdz 2012.gada 10.aprīlim uzņēmumi var iesniegt piedāvājumus Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) centralizētā iepirkumu konkursā „Par drukas iekārtu piederumu piegādi elektronisko iepirkumu sistēmas dalībniekiem”.


Pirmo reizi Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) drukas iekārtu katalogos tiks izmantots „reģionālais princips”, kas nozīmē, ka pretendents savas preces var iesniegt, piedāvājot tās pa atsevišķiem reģioniem. Savukārt, ja pretendents iesniedz piedāvājumu reģionā “Rīga”, piedāvājums automātiski uzskatāms par iesniegtu visos reģionos.


VRAA Elektronisko iepirkumu departamenta direktors Oļegs Fiļipovičs aicina uzņēmumus no reģioniem būt aktīviem un iesniegt savus piedāvājumus. „Lai atvieglotu reģionālajiem uzņēmējiem dalības nosacījumus EIS, tiem pretendentiem, kuri startēs atsevišķos reģionos (izņemot Rīgas reģionu) attiecīgi ir noteiktas specializētas prasības par pretendenta iespējām, saimniecisko un finansiālo stāvokli. Šī ir iespēja uzņēmumiem no reģioniem piegādāt savu preci tikai sava reģiona ietvaros, jo katram reģionam – Rīgai un četriem novadiem, tiks noteikti savi uzvarētāji”, uzsver O.Fiļipovičs.


EIS apgrozījums 2011.gadā drukas iekārtu piederumu piegādēm bija 1 178 806 latu, kas ir viens no lielākajiem apgrozījumiem EIS katalogos.


Papildus informācijai
Elektronisko iepirkumu sistēma ir pirmā elektronisko iepirkumu sistēma Baltijas valstīs, kas izveidota 2005.gadā. Kopš 2009.gada 1.jūnija Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturēšanu un darbību nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kas ir veikusi lielu ieguldījumu sistēmas pilnveidošanā un modernizācijā, izveidojot sistēmas jauno versiju.


Informāciju sagatavoja:


Ilze Telica
Valsts reģionālās attīstības aģentūras
Sadarbības un informācijas departamenta
Projektu vadītāja
Tālr. 67079041; 20260117
e-pasts
ilze.telica@vraa.gov.lv
www.vraa.gov.lv
https://twitter.com/#!/VRAAagentura
http://www.youtube.com/user/vraagovlv


 

Pēdējās izmaiņas: 16.03.2012.