Preiļu pagastā uzsāk darbu biedrība „Sabiedriskais centrs „Līči””

02.03.2012.

Šī gada 2. marta vakarā rekonstruētajā Līču kultūras namā notika biedrības „Sabiedriskais centrs „Līči”” prezentācijas pasākums. Aktīvie Preiļu pagasta iedzīvotāji un aicinātie ciemiņi tika iepazīstināti ar jauno biedrību un tās iecerēm. Biedrības pārstāvji ar sponsoru un atbalstītāju palīdzību bija sarūpējuši cienastu un interesantu kultūras programmu (amatierteātra izrādi un mūziku). Pasākuma ietvaros biedrībā tika uzņemti daudzi jauni biedri.


Kaut arī biedrība „Sabiedriskais centrs „Līči”” darbojas nesen, tomēr jau šobrīd ir izdevies īstenot vairākas ieceres. Biedrības biroja vajadzībām Preiļu novada dome ir piešķīrusi telpas Jaunatnes ielā 1, Līčos. Novada Kultūras centrs ir paredzējis līdzekļus vairākiem pasākumiem Līču kultūras namā, kuru organizēšanā iesaistīsies biedrība. Šogad ir plānoti pieci lieli pasākumi: Lieldienas (8. aprīlī), Jāņu ielīgošana, Zemnieku balle, Senioru vakars un Ziemassvētku pasākums.


Biedrība „Sabiedriskais centrs „Līči”” valdes locekle Maruta Plivda par biedrības iecerēm: „Biedrībai ir ļoti labas iespējas ar projektiem piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus. Jau šobrīd mums ir daudzas idejas, kuras mēģināsim īstenot. Tā kā Preiļu pagastā ir daudz kapsētu, tad šajā LEADER projektu kārtā ir plānots iesniegt projektu, lai sakārtotu četras no tām. Šoldru kapos ir iecerēts nomainīt žogu, padziļināt aku, atremontēt kapliču. Dzeņu kapos arī ir plānots nomainīt žogu, atjaunot vārtus, izrakt aku un atremontēt kapliču. Pupāju kapos – nomainīt žogu un izrakt aku. Ivdrīšu kapos – uzcelt kapliču un atjaunot vārtus. Kopumā šiem darbiem ir plānots piesaistīt aptuveni Ls 13 000, no kuriem 90% būs ES finansējums, bet 10% līdzfinansējums, kuru, cerams, nodrošinās pašvaldība.
Tāpat ir iecerēts Līču mājā ierīkot nelielu trenažieru zāli, kā arī uzstādīt alpīnisma sienu, kas būs ieguvums ne tikai Preiļu pagasta, bet arī visa novada iedzīvotājiem. Ja folkloras ansamblis „Leiči” atkal darbosies Līčos, tad ir iecerēts rakstīt projektu jaunu tautas tērpu iegādei.
Lai ikviens interesents varētu nākt un darboties jebkurā dienas laikā, ir plānots darbam biedrībā piesaistīt divus darbiniekus, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbinātības pasākumus.”


Biedrība ir uzsākusi aktīvu darbu, jo jau pavasara skolēnu brīvdienās bērniem un jauniešiem bija nodrošināta iespēja Līčos lietderīgi pavadīt brīvo laiku: gan spēlējot galda spēles, gan galda tenisu. Lai mājīgāk iekārtotu biroja telpas, 15. martā notika pirmā biedrības radošā nodarbība dekupāžā.


Biedrība „Sabiedriskais centrs „Līči”” valde: „Katru no Jums mēs gaidīsim savā pulkā Līčos, lai padarītu Jūsu dzīvi interesantāku un daudzveidīgāku. Mēs nespēsim Jūs katru uzrunāt uzreiz, tāpēc gaidām aktivitāti no Jums pašiem.”


Par biedrību
Biedrība „Sabiedriskais centrs „Līči”” tika nodibināta šī gada 17. janvārī. Tās mērķis ir aktivizēt Preiļu pagasta un novada sabiedrisko dzīvi, lai pagastā būtu vieta kur darboties visiem, kas to vēlas. Biedrības valdē ir trīs no tās dibinātājiem: Maruta Plivda, Lidija Ceriņa un Jeļena Puzaka. Ideju par biedrības dibināšanu atbalstīja: Sarmīte Rumpa, Lolita Sondore, Broņislava Pastare, Aivars Pastars, Valda Pastare, Gita Putāne, Inta Rumaka, Aija Kancāne, Sarmīte Zeiliņa, Jānis Seiļs, Anatolijs Mūrnieks, Broņislava Sondore, Zinaīda Vilcāne, Silvija Krīvāne, Kristīne Stašulāne, Irēna Sondore, Jana Skrivļa- Čevere. Šobrīd biedrībā jau ir vairāk kā 50 biedri un to skaits turpina pieaugt, jo biedrība ir atvērta visiem, kas vēlas darboties un būt aktīvi.


 

Pēdējās izmaiņas: 02.03.2012.