Aizkalnes pagasta iedzīvotāju sapulcē konsultatīvā valde netiek ievēlēta

15.03.2012.


Aizkalnes pagasta iedzīvotāju sapulcē konsultatīvā valde netiek ievēlēta


  1. martā Aizkalnes pagastā notika iedzīvotāju sapulce sakarā ar pagasta iedzīvotāju konsultatīvās valdes izveidošanu. Sapulcē piedalījās Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs un domes izpilddirektora vietnieks Juris Kovaļevskis. Tā kā sapulcē izskanēja vairāki viedokļi par to, ka konsultatīvā valde nav vajadzīga, vispirms tika ierosināts balsot par tās nepieciešamību. Aizklātās balsošanas rezultātā izrādījās, ka savu viedokli bija izteicis lielāks skaits iedzīvotāju, nekā bija ieradušies uz sapulci. Pēc vienošanās par atkārtotu – atklātu balsošanu – 19 Aizkalnes pagasta iedzīvotāji nobalsoja par valdes izveidošanu, bet 21 balss bija pret to. Pamatojoties uz klātesošo iedzīvotāju balsojumu, konsultatīvā valde netika izveidota.

  Ja iedzīvotāji atkārtoti ierosinās izskatīt šo jautājumu, viņi var iesniegt priekšlikumus Preiļu novada domē, jo 26. janvāra Preiļu novada domes sēdē ir pieņemts lēmums par Aizkalnes pagasta konsultatīvās valdes nolikuma apstiprināšanu.

  Pirms balsojuma – sapulces sākumā – Aldis Adamovičs iepazīstināja klātesošos ar domes pieņemtajiem lēmumiem sakarā ar Aizkalnes pagasta iedzīvotāju 2011. gada 23. novembra diviem iesniegumiem, kuros bija izteikts lūgums izvērtēt kultūras darba organizatores darbu, iedzīvotāju izmitināšanas noteikumu maiņu Aizkalnē esošajos sociālajos dzīvokļos un pievērst uzmanību pagasta centra vadības darba efektivitātei.

  Laika periodā no iedzīvotāju iesniegumu saņemšanas dome ir vairākkārt pievērsusies šim jautājumam, lai uzlabotu situāciju un speciālistu darbu Aizkalnes pagastā. 23. novembrī tika sasaukta iedzīvotāju sapulce, kurā domes vadība un klātesošie deputāti uzklausīja iedzīvotāju viedokli un, ņemot vērā deputātu Laura Pastara, Marutas Plivdas, Jura Kovaļevska un Alberta Vucāna iesniegumu, jautājums par situāciju Aizkalnes pagastā tika izskatīts 2011. gada 1. decembra Preiļu novada domes apvienoto komiteju sēdē. Deputāti pieņēma lēmumu izvērtēt Aizkalnes pagasta pārvaldes darbu, kultūras darba organizatores darbību, kā arī uzdeva Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai izvērtēt iesniegtos priekšlikumus sociālo dzīvojamo platību piešķiršanas noteikumos. Komitejas sēdes laikā deputāti arī atbalstīja ierosinājumu izveidot Aizkalnes pagastā iedzīvotāju konsultatīvo valdi, kas darbotos un iesniegtu priekšlikumus pagasta pārvaldes darba pilnveidošanai.

  Kā liecina pagasta lietvedes darba izvērtējums, darbiniecei ir nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes, darbs tiek veikts pietiekoši apzinīgi, no vadības puses turpmāk jāvērtē lietvedes spēja veidot pozitīvu saskarsmi ar pagasta iedzīvotājiem. Saskaņā ar kultūras darba organizatores iesniegumu par atbrīvošanu no amata pienākumu veikšanas tika izsludināts konkurss uz kultūras darba organizatora amatu, un, izvērtējot visas kandidatūras, no 5. marta par kultūras darba organizatori Aizkalnes pagastā strādā jaunā speciāliste Māra Rožinska. Pašvaldība ir ņēmusi vērā arī iedzīvotāju priekšlikumu stingrāk izvērtēt tos gadījumus, kad iedzīvotājiem tiek piešķirtas sociālās dzīvojamās platības un sekot tam, lai viņi ievērotu uzturēšanās un kārtības noteikumus tajās.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 15.03.2012.