Par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu Preiļu rajona partnerībā

14.03.2012.

 


Par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu Preiļu rajona partnerībā


LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.
Biedrība “Preiļu rajona partnerība” jau ceturto gadu strādā pie vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas ar LEADER pieeju.
LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.
Vietējā rīcības grupa (VRG) ir veikusi vietējās attīstības stratēģijas ” 2009.- 2013.gadam” analīzi par laika posmu no 2009.gada līdz 2011.gadam.
Šajā laika periodā biedrība ir aktivizējusi vietējos iedzīvotājus, biedrības, pašvaldību un uzņēmējus piedalīties LEADER pieejas projektu īstenošanā. Biedrība ir izsludinājusi 5 projektu kārtas. Kopumā visās kārtās ir saņemti 175 projektu iesniegumi, atbalstu saņēmuši 99 projekti par kopējo summu 453 233 LVL  un uz 1.martu pilnībā ir pabeigta 54 projektu realizācija.
Saskaņā ar izmaiņām  Latvijas Lauku attīstības programmā 2007. – 2013. gadam, Biedrībai “Preiļu rajona partnerība”  ir piešķirts papildus finansējums 68239.20 Ls apmērā, kurš paredzēts, lai LEADER aktivitātēs sniegu atbalstu, pirmās ass pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” mērķu sasniegšanai, t.i. atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pārstrādei.
Lai apgūtu šo finansējumu biedrības „Preiļu rajona partnerība” vietējās  attīstības stratēģijā tika veikti grozījumi, un izveidotas 2. jauna rīcības, kuru tiešais mērķis ir: Atbalstīt lauksaimniecības produktu ražošanu,  pārstrādi un pirmapstrādi mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanu.  
Lai skaidrotu šo iespēju potenciālajiem projektu iesniedzējiem, biedrība ‘Preiļu rajona partnerība” rīko bezmaksas seminārus  „Par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu. Pārtikas mājražotāji Latvijas laukos.”
19.martā plkst. 11.00 Preiļu novads, Saunas pagasta pārvaldē,
20. martā plkst. 11.00 Aglonas novads, Aglonas kultūras nams,
21. martā plkst.. 11.00 Riebiņu novads, Rušonas sabiedriskajā centrā.
26. martā plkst.11.00 Preiļu novads, Aizkalne, Raiņa -6, Sabiedriskā centra telpās.Plašāka informācija pieejama Biedrības „Preiļu rajona partnerība” birojā- Preiļos, Kooperatīva ielā 6, vai pa tel.22026684, vai 29208438, jautājumus sūtiet uz e-pastu : preilupartneriba@inbox.lv
Informāciju sagatavoja: Preiļu rajona partnerības koordinatore Valija Vaivode

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.