Autovadītāju un kravu pārvadātāju ievērībai

16.03.2012.

No 2012. gada 16. marta uz Preiļu novada pašvaldības autoceļiem tiek ieviesti smagsvara transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi.


Ierobežojumi tiek ieviesti autoceļiem zaudējot savu nestspēju, gūstot bojājumus no autotransporta vai citas darbības utt. Ierobežojumi tiks ieviesti pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 456 „Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi”, sakarā ar nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem (pavasara šķīdonis), lai novērstu autoceļu bojājumus.


Pagastu pašvaldības autoceļi tiks aprīkoti ar ceļa zīmēm Nr. 312 „Masas ierobežojums 7t” (septiņas tonnas). Ceļa zīmju ievērošanu kontrolēs valsts un pašvaldības policija.


Autotransporta satiksmes ierobežojumi ir ieviesti uz nenoteiktu laiku (galējais laiks līdz pavasara šķīdoņa beigām). Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem (sals vai sauss saulains laiks), ierobežojumi uz noteiktu laiku var tikt atcelti. Īpašas atļaujas netiek izsniegtas.


Ar 2012.gada 16. martu tiks ierobežota smago automašīnu kustību uz sekojošiem ceļiem Preiļu novada teritorijā:


1. Preiļu pagasta pārvaldes teritorijā:
1.1. Maļinovka – L. Pupāji – Jermaki (pusloks), zīme Nr. 312 (3 gab.);
1.2. Rīgas iela – Vaivodi, zīme Nr. 312 (2 gab.);
1.3. Anspoki – Stolderi, zīme Nr. 312 (2 gab.);


2. Aizkalnes pagasta pārvaldes teritorijā:
2.1. Aizkalne – Molauka, zīme Nr. 312 (2 gab.);
2.2. Aizkalne – Zapori, zīme Nr. 312 (2 gab.);
2.3. Garkalni – Ročāni, zīme Nr. 312 (2gab.);
2.4. Strodopole – Novosele, zīme Nr. 312 (2 gab.).


3. Pelēču pagasta pārvaldes teritorijā:
3.1. Arendole – Pelēči, zīme Nr. 312 (2 gab.);
3.2. Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža (2 gab.).


4. Saunas pagasta pārvaldes teritorijā:
4.1. Skuteļi – Jezufinova, zīme Nr.312 (2 gab.);
4.2. Lakauski – Viktorovka, zīme Nr.312 (2 gab.);
4.3. Betišķi – Jašore, zīme Nr.312 (1 gab.).


 

Pēdējās izmaiņas: 16.03.2012.