VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektoru pilsoņu pieņemšanas vieta un laiks

13.03.2012.

Preiļu iecirknis Kārtības policijas nodaļa


(2.kategorija)


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Preiļu iecirknis Kārtības policijas nodaļa


Aglonas iecirknis


(3.kategorija)


Inspektora


vārds, uzvārds


Apkalpojamās robežas


Darba telpas atrašanās vieta (adreses, tālrunis)


Iedzīvotāju pieņemšanas vieta (adreses, tālrunis)


Iedzīvotāju pieņemšanas laiks


priekšnieks Dzintars Podskočijs


Līvānu novads, Preiļu novads, Riebiņu novads, Aglonas novads, Vārkavas novads


Preiļi, Talsu iela 2, 203.kab., tālr.65302804


Preiļu iecirknis


Preiļi, Talsu iela 2, 203 kab., tālr.65302804


Otrdienās 09.00-12.00 Piektdiena 09:00-12:00


Atļauju sistēmas (ieroču reģistrācija) inspektore: Inta Romanovska


Līvānu novads, Preiļu novads, Riebiņu novads, Aglonas novads, Vārkavas novads


Preiļi, Talsu iela 2, 202.kab., tālr.65302823


Preiļu iecirknis


Preiļi, Talsu iela 2, 202 kab., tālr.65302823


Trešdienās 09:00-12:00; 12:30-15:00


Inspektori:


Jānis Sparāns


Jānis Melders


Irita Meldere


Māris Melders


Vārkavas novads, (Vārkavas pagasts, Rožkalnu pagasts, Upmalas pagasts, Pelēču pagasts)


Preiļi, Talsu iela 2, 110.kab., tālr.65302827Pelēču pagasta padomē


Pelēči, Liepu iela 6,


Rožkalnu pagasta padomē


(Rimicāni, Saules iela 16, tel.65329211)Vārkavas novada domē


(Upmala, Skolas iela 5, tel.65329632)Vārkavas pagasta padomē


(Vārkava, Kovaļevsku iela 4, tel.65329725) 


Otrdienās 09.00-09:30 


Otrdienās 10.00-10:30Otrdienās 11.00-11:30Otrdienās 12.00-13:00 


 


 


 


Inspektori:


Pāvels Mihailovs


Anita Opolā


Ināra Šņepste


Andris Vigulis


Riebiņu novads (Galēnu pagasts, Stabulnieku pag., Riebiņu pag.


Sīļukalna pagasts, Silajāņu pag.)


Preiļi, Talsu iela 2, Preiļu RPP, 109.kab., tālr.65302827


Riebiņu pagasta padomē


(Riebiņi, Viļānu ielā 1 tel.65324641)Silajāņu pagasta padomē


(Silajāņi, Miera iela 1, tel.65357738)Stabulnieku pagasta padomē


(Stabulnieki, Skolas iela 3, tel.65326500)Sīļukalna pagasta padomē


(Sīļukalns, Latgales iela 3, tel.6532622)Galēnu pagasta padomē


(Galēni, Liepu iela 1, tel.65329003)


Otrdienās 09.00-09:30 


Otrdienās 10.00-10:30Otrdienās 11.00-11:30Otrdienās 12.00-12:30Otrdienās 13.00-13:30


Vecākais Inspektors


Artis putāns


Preiļu novads, (Preiļu pilsēta, Saunas pag., Aizkalnes pag.., Preiļu pag.,)Līvānu novads Sutru pagasts


Preiļi, Talsu iela 2, 106.kab., tālr.65302825


Preiļu iecirknis


Preiļi, Talsu iela 2, 106 kab., tālr.65302825


Otrdienās 09.00-12.00 Piektdiena 09:00-12:00


Inspektori:


Dace Anspoka


Ilona Makejeva


Ivars Skraučs


Preiļu novads, (Preiļu pilsēta, Saunas pag., Aizkalnes pag., Preiļu pag.,)


Līvānu novads Sutru pagasts


Preiļi, Talsu iela 2, , 105.kab., tālr.65302826


Preiļu iecirknis


Preiļi, Talsu 2, 105kab., tālr.65302826


Otrdienās 09:00-12:00 Piektdiena 09:00-12:00


Inspektori:


Aldis Kalvāns


Jānis Lozda,


Jānis Rožāns


Jaunākie inspektori: Juris Pūga


Romāns Musijenko


Preiļu novads, (Preiļu pilsēta, Saunas pag., Aizkalnes pag., Preiļu pag.,)


Līvānu novads Sutru pagasts


Preiļi, Talsu iela 2, , 109.kab., tālr.65302822


Preiļu iecirknis


Preiļi, Talsu iela 2, 109kab., tālr.65302822


Aizkalnes pagasta padomē


Aizkalne, Raiņa iela 5,


Sutru pagasta padomeSaunas pagasts


Prīkuļi, Brīvības iela 5,Otrdienās 08:00-09:00 


Otrdienās 09:00-10:00Otrdienās 10:00-11:00


Otrdienās 11:00-12:00


Vecākā inspektore(NLI):


Inga Ziemele


Inspektore(NLI): Anita Pūga


Preiļi nov., Vārkavas nov., Riebiņu nov.,


Preiļi, Talsu iela 2, , 212.kab. 65302819


Preiļu iecirknis


Preiļi, Talsu iela 2, , 212. kab. 65302819


Pirmdien, Piektdien 09:00-12:00


Vecākais inspektors:


Vilis Patmalnieks


Inspektori:


Andris Valainis


Edgars Trulis


Valērijs Vasjukevičs 


Aglonas novads ( Aglonas pag., Šķeltovas pag., Grāveru pag., Kastuļinas pag.,) Riebiņu nov., Rušonas pag., 


 


 


 


 


Aglonas novads, c.Aglona, Jaudzemu iela 2-3, tālr.65324285 


 


 


 


 


Šķeltovas pagasta padomē


(Šķeltova, Daugavpils iela 7, tel.65600826)Grāveru pagasta padomē


(Grāveri, Ezeru iela 21, tel.65629718) 


Kastuļinas pagasta padomē


(c.Priežmale, Ilzas iela 19, tel.65652201) 


Rušonas pagasta teritoriālajā


pārvaldē


(Kastīre, Liepu iela 5a, tel.65326103) 


Aglonas pagasta padomē


(Aglona, Somersetas iela 34, tel.653245730) 


Aglonas policijas iecirknī


(Aglona, Jaudzemu iela 2-3, tel.65324285) 


 


 


 


 


Otrdienās 09:00-10:00 


Otrdienās 10:00-11:00 


Otrdienās 11:00-12:00 


Otrdienās 09:00-10:00 


 


Otrdienās 10:00-11:00 


Otrdienās 09:00-12:00 


 


 


 


 


 


Inspektore(NLI): Aelita Repša


Aglonas novads ( Aglonas pag., Šķeltovas pag., Grāveru pag., Kastuļinas pag.,) Riebiņu nov., Rušonas pag.,


Aglonas novads, c.Aglona, Jaudzemu iela 2-3, tālr.65324285Aglonas policijas iecirknī


c.Aglona, Jaudzemu iela 2-3, tālr.65324285Otrdienās 09:00-12:00 


 


 


 


 


 


Preiļu iecirknis Kārtības policijas nodaļa


Līvānu iecirknis


(3.kategorija)

 


 


 


 


 
Iecirkņa priekšnieks


Kaspars Smilškalns


Līvānu novads, (izņemot Sutru pag.,)


Līvāni, Liepu iela 2, 6 kab., tālr.65344010


Līvānu policijas iecirknī


Līvāni, Liepu iela 2, 6 kab., tālr.65344010


Ceturtdienās


14:00-16:00


Vecākais inspektors: Andris Naglis


Līvānu nov., Līvānu pilsēta(izņemot Sutru pag.,)


Līvāni, Liepu iela 2, 2.kab.


tālr.65344010


Līvānu policijas iecirknī


Līvāni, Liepu iela 2,


2 kab.


tālr.65344402


Otrdienās 09.00-12.00 Piektdiena 09:00-12:00


Inspektori:


Dainis Kalniņš


Jānis Šišla


Sarmīte Ševčuka 


Līvānu novads, Līvānu pilsēta(izņemot Sutru pag.,)


Līvāni, Liepu iela 2, 1. kab., tālr.65344010


Līvānu policijas iecirknī


Līvāni, Liepu iela 2, 1. kab., tālr.65344010


Otrdienās 09:00-12:00 Piektdiena 09:00-12:00


Jaunākie inspektori:


Aivars Plociņš


Aleksandrs Grunda


Līvānu novads, Līvānu pilsēta(izņemot Sutru pag.,)


Līvāni, Liepu iela 2, 4 kab., tālr.65344010


Līvānu policijas iecirknī


Līvāni, Liepu iela 2, 4kab., tālr.65344010


Otrdienās 09:00-12:00 Piektdiena 09:00-12:00


Inspektori:


Ivo Škapars


Artis Plivda


Jānis Vucāns


Vjačeslavs Koļesņikovs


Līvānu novads ( Turku pagasts, Rudzātu pagasts, Jersikas pagasts, Rožupes pagasts)


Līvāni, Liepu iela 2, 3 kab., tālr.65344010


Līvānu policijas iecirknī


(Līvāni, Liepu iela 2, 3.kab., tālr.65344010)Rožupes pagasta padomē


(Rožupe, Skolas iela 7, tel.5358668) 


Rudzātu pagasta padomē


(Rudzāti, Miera iela 1, tel.5378234) 


Turku pagasta padomē


Turku pag.c.Zundāni, tel.5346731) 


Jersikas pagasta padomē


Jersikas pag.c.Upenieki, tel.5346316)


Piektdienās


09:00-10:00Ceturtdienās


09:00-09:30Ceturtdienās


10:00-10:30Ceturtdienās


11:00-11:30Ceturtdienās


13:00-13:30Inspektore(NLI):


Līga Romanovska


Līvānu novads.


Līvāni, Liepu iela 2, 11kab., tālr.65344010


Līvānu policijas iecirknī


Līvāni, Liepu iela 2, 11kab., tālr.65344010Otrdienās 09:00-12:00 Piektdiena 09:00-12:00


VP LRP Patruļpolicijas nodaļa Satiksmes uzraudzības rota


(Ceļu policija)


Vecākais inspektors:


Jeļena Kozere Inspektors:


Gatis Krauklis


Līvānu novads, Preiļu novads, Riebiņu novads, Aglonas novads, Vārkavas novads


Preiļi, Talsu iela 2,


114.kab.


tālr.65302829, 65302830Preiļu iecirknis


Preiļi, Talsu iela 2, 114.kab.


tālr.65302829, 65302830Otrdienās 08:30-12:00


12:30-16:30


Piektdiena 08:30-12:30 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.