Garā rindā pēc mājokļa pabalsta

07.03.2012.

Lai arī pagājušas vien divas nedēļas, kopš sākta iesniegumu pieņemšana mājokļa pabalsta saņemšanai, Preiļu novada Sociālajā dienestā ievērojami pieaudzis apmeklētāju un līdz ar to izskatāmo dokumentu skaits. Ja sākotnēji iesniegumu mājokļa pabalsta saņemšanai skaits bija tuvu 70 iesniegumiem nedēļas laikā, tad turpmāk šāds skaits iesniegumu no novada iedzīvotājiem tika pieņemts vienas dienas laikā. Iedzīvotāji jau no paša rīta ieņem rindu pie speciālistiem, jo interese saņemt mājokļa pabalstu ir patiešām liela. Šobrīd mājokļa pabalstam vien saņemts 191 iesniegums.


Ja dokumentu pieņemšanā visvairāk noslogoti ir sociālais darbinieks Lauris Pastars un sociālās palīdzības organizatore Žanna Silionova, tad lēmumu gatavošanā iesaistīti tiek arī pārējie dienesta darbinieki – izvērtējot vienas nedēļas laikā saņemtos dokumentus no iedzīvotājiem, jāsagatavo aptuveni 130 lēmumi.


Analizējot pabalsta prasītājus pēc piederības sociālajai grupai nākas atzīt, ka lielākā interese šobrīd ir vērojama tieši no pensionāru un invalīdu puses – aptuveni 60% no iesniegumiem saņemti tieši no viņiem. Turklāt vairums no viņiem dzīvo mājoklī ar centrālo siltumenerģijas padevi, kas liek secināt, ka norēķināšanās par komunālajiem maksājumiem joprojām ir būtisks jautājums apkures sezonas laikā. Pretēja situācija vērojama analizējot trūcīgo ģimeņu (personu) pieprasījumu pēc mājokļa pabalsta – vairums trūcīgo dzīvo mājoklī ar malkas apkuri, kas nozīmē, ka kurināmais ir jāgādā pašiem.


Līdzīgi kā aizvadītajā gadā, uz minētā pabalsta saņemšanu var pretendēt pensionāri/invalīdi ar pensiju līdz Ls 170, ko daudzi arī izmanto. Vairums gan ir pensionāri/ invalīdi ar pensiju līdz 160 latiem.


Kopumā marta mēnesī mājokļa pabalsta izmaksai būs nepieciešami gandrīz piecpadsmit ar pusi tūkstoši latu, no kuriem puse līdzekļu tiks pārskaitīta pakalpojuma sniedzējiem. Aizvadītā gada laikā mājokļa pabalstu saņēmušas 595 ģimenes, tam izlietoti nepilni 50 tūkstoši latu.


Atgādinām, ka visi interesenti mājokļa pabalsta saņemšanas jautājumā aicināti griezties Preiļu novada Sociālā dienesta 1. kabinetā, Aglonas ielā 1a, Preiļos, apmeklētāju pieņemšanas laikā otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-17.00, trešdienās no plkst. 8.00-12.00 vai 13.00-18.00, vai sava pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka. Iesniegumus minētā pabalsta saņemšanai plānots pieņemt līdz aprīļa vidum un turpmāk atsākt septembrī.Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece Anita Gāga 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.