Apstiprināti grozījumi Latvijas Lauku attīstības programmā 2007.-2013. gadam

12.03.2012.

Eiropas Komisija apstiprinājusi Zemkopības ministrijas ierosinātos grozījumus Latvijas Lauku attīstības programmā (LAP) 2007.-2013. gadam. Būtiskākie grozījumi LAP skar publiskā finansējuma pārdali – palielināšanu LAP pasākumiem „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” par 3 miljoniem latu, „Lauku saimniecību modernizācija” par aptuveni 16 miljoniem latu, pasākumā „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” par 3 miljoniem latu, „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” par 3 miljoniem latu un LEADER pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aptuveni 1,8 miljoniem latu.


Savukārt pasākumā „Mežu ekonomiskās vērtības uzlabošana” apstiprinātas standarta izmaksas par jaunaudžu kopšanu vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu. Tās dos iespēju mežu īpašniekiem saņemt atbalstu pasākuma ietvaros arī par pašu veikto darbu. Jaunums pasākumā būs arī palielināta atbalsta intensitāte mazāk labvēlīgajās teritorijās.


LAP pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana’” paredzēta iespēja saņemt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, kas pēc savas būtības ir bezpeļņas organizācijas un kas īstenos bezpeļņas mārketinga aktivitātes, kas koncentrētas uz tūrisma produktu veidošanu un to popularizēšanu.


LAP pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” turpmāk paredzēta iespēja LEADER pasākumā saņemt atbalstu arī mājražotājiem – fiziskām personām, kuras ražo, apstrādā vai pārstrādā pārtiku mājas apstākļos un izplata tieši galapatērētājam un jau ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji un Pārtikas un veterinārajā dienestā.


Vairāk informācijas: http://www.zm.gov.lv/?sadala=1017


Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks
tālrunis: 67878705; mob.: 29467772
Kaspars.Funts@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 12.03.2012.