Preiļu novada Pensionāru biedrība atskatās uz savas darbības vienpadsmito gadu

29.02.2012.

29. februārī ar ikgadējo mūsu novada Pensionāru biedrības (PB) sapulci ir noslēdzies PB darbības vienpadsmitais gads. 


Biedrības darbības mērķis ir pensionāru sociālo tiesību aizstāvēšana un viņu dzīves kvalitātes veicināšana, lai cilvēki, aizejot pensijā, nejustos sociāli atstumti. PB darbību organizē un vada tās valde sadarbībā ar novada domi, NVO, Kultūras centru un ar pārējiem sadarbības partneriem.


Pirms PB valdes atskaites par veikto darbu aizvadītajā gadā sapulces dalībniekus par sociālo un veselības aprūpes jautājumu aktualitātēm informēja novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, labklājības ministre Ilze Viņķele, SIA „Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājs Jānis Anspoks un novada domes Sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne.


Atskatoties uz PB valdes darbu aizvadītajā gadā, vispirms gribu sirsnīgi pateikties mūsu novada domei par finansiālo atbalstu PB aktivitātēm, jo biedrībai savu naudas līdzekļu nav. Pateicoties novada domes atsaucībai un atbalstam, aizvadītajā gadā varējām turpināt iepriekšējo gadu aktivitātes, papildinot tās ar jaunām – nūjošanas nodarbībām, jo, realizējot Latvijas KIF atbalstīto projektu ar novada domes līdzfinansējumu, esam iegādājuši 20 pārus nūjošanas nūju un papildinājuši pensionāru veselības aprūpes istabas aprīkojumu.


Palielinājies ir arī veselības aprūpes bezmaksas pakalpojumu skaits pensionāriem, ko brīvprātīgi sniedz pensionētās medmāsiņas – Leonora Stare, Valentīna Dzene, Veronika Sondore, Vija Vitova un šogad arī Broņislava Draboviče. No sirds pateicos šīm medmāsiņām par nesavtīgo darbu savu līdzcilvēku labā.


Mīļš paldies visiem PB atbalstītājiem un sadarbības partneriem, biedrības valdei un visiem aktīvajiem pensionāriem, kas darbojas gan interešu grupās, gan piedalās pasākumos novadā un ārpus tā. Viņu paraugam aicinu sekot arī pārējos spējīgos seniorus, jo aktīvs dzīvesveids ir ilga mūža ķīla, tas neļauj cilvēkam ieslīgt grūtsirdībā vienaldzībā rūsēt.


Irēna Timošenko,
PB valdes prieksšēdētāja


 

Pēdējās izmaiņas: 29.02.2012.