16. martā plkst. 19.00 Andrupenes kultūras namā ikviens interesents tiek aicināts uz diska „Ondrupinis roksti” kopīgu noskatīšanos

16.03.2012.

Kod Dīvs ar Valnu pasauli radeja, Ondrupine jau beja…
(D. Platacs)


16. martā plkst. 19.00 Andrupenes kultūras namā ikviens interesents tiek aicināts uz diska „Ondrupinis roksti” kopīgu noskatīšanos.


Filma „Ondrupinis roksti” ir Rēzeknes Augstskolas folkloras ekspedīciju cikla par folkloras nozīmi mūsdienās trešais izdevums, pirms tam ir tapuši „Cyblys meiklis” (2009) un „Aulejis anekdoti” (2010). Tas ir bilingvāls izziņas un mācību materiāls, kas domāts skolām, bibliotēkām, novada kultūrvēstures un folkloras pētniekiem un interesentiem. Katrs izdevums atklāj ne tikai ekspedīcijas vietas kultūrvēsturisko bagātību, bet rāda arī mūsdienu perspektīvu, sniedz izglītojošu materiālu kāda folkloras žanra vai tendences apzināšanā. Šogad pāri par 1000 vienībām savāktais folkloras materiāls ilustrē Dagdas novada Andrupenes pagastu.


Filma ir veidota trīs daļās. Pirmajā daļā tiek raksturota Andrupenes ikdiena un unikalitāte citu pagastu vidū, sniegts „ondrupinīša” apraksts. Otrā daļa iepazīstina ar dabā un cilvēkos sastopamajiem rakstiem, bet trešā daļa ir interaktīva nodarbība, kurā paskaidrots, kā izveidot vārda dienas un dzimšanas dienas rakstu. Izrādās, ka raksts ir arī katra cilvēka dzimšanas dienas pamatā, tādējādi sniedzot ierosmi savu talantu un dzīves „misijas” izpratnei.
Diska prezentācijā tiek gaidīti visi, kas piedalījās ekspedīcijā kā teicēji, klusi novērotāji, kritiķi vai atbalstītāji. Filmas veidotāji pateicas par finansiālu atbalstu Rēzeknes Augstskolai, valsts pētījumu programmai „Nacionālā identitāte,” Valsts Kultūrkapitāla fondam.


Diska prezentācija aprīļa mēnesī paredzēta arī Rēzeknē, bet Latgales skolu un muzeju pārstāvji to drīz vien sagaidīs kā Rēzeknes Augstskolas dāvinājumu.


Laura Stepiņa,
1. kursa programmas „Filoloģija” studente


 

Pēdējās izmaiņas: 16.03.2012.