Preiļu novada Invalīdu biedrības kopsapulcē lemj par organizācijas darba aktivizēšanu

09.03.2012.

Šī gada 5.martā Preiļu novada sociālā dienesta zālē notika Preiļu invalīdu biedrības kopsapulce, kuru apmeklēja organizācijas biedri, kas iesaistās un aktīvi organizē biedrības darbu.
Kopsapulci atklāja Preiļu invalīdu biedrības priekšsēdētāja Ināra Prudāne, kura informēja par iepriekšējā gada paveikto un par šī gada pasākumiem.


Lielākās grūtības iepriekšējā darbā radīja tas, ka iepriekš nav bijusi izveidota kopīga Preiļu pilsētas un novada invalīdu datubāze. Pašlaik ir iesākts darbs pie datubāzes izveidošanas, ar kuras palīdzību tiks apzināti Preiļu pilsētas un novada invalīdi. Ieteikums no organizācijas biedriem – apzināt aktīvākos invalīdus Saunas un Pelēču pagastos, griežoties pašvaldībā pie sociālā darbinieka.


Tika nolemts, ka aktīvākiem jābūt organizācijas biedriem, lai būtu iniciatīvas un priekšlikumi, kurus varētu ieviest dzīvē.


Pasākumā piedalījās un aktualitātes par novadu izstāstīja novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, par jaunumiem un pakalpojumiem Sociālā dienesta darbā informēja tā vadītāja Diāna Vucāne.


Biedrība izsaka pateicību Preiļu novada domei, kas iedalīja naudas līdzekļus, lai iegādātu dāvanu kartes pirmās un otrās grupas novada invalīdiem. Izvadājot un izdalot šīs dāvanu kartes, tika atjaunota un papildināta esošā datubāze.


Ināra Prudāne,
Preiļu novada Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja


Cienījamie Preiļu novada invalīdi un iedzīvotāji!


Lūgums ziedot, nodot sev nevajadzīgos kruķus, spieķus un citus pārvietošanās līdzekļus Preiļu novada Invalīdu biedrības lietošanā, jo ir cilvēki, kuriem tie ir ļoti nepieciešami!
Pārvietošanās līdzekļus var nodot Preiļu novada invalīdu biedrībā Rēzeknes ielā 26, Preiļos – vecajā galvenās bibliotēkas ēkā. Darbdienās no 10.00 līdz 16.00


Preiļu invalīdu biedrības priekšsēdētāja Ināra Prudāne 29231307


 

Pēdējās izmaiņas: 09.03.2012.