Pie durvīm klauvē „Cīruļputenis”

14.04.2012.

Kaut arī ziema vēl negrasās atdod savas pozīcijas, dienas ir kļuvušas krietni garākas un pie durvīm klauvē pavasaris. Preiļu novada skrējēju saimei jau sesto gadu aprīļa otrā sestdiena asociēsies ar tradicionālo un daudzviet popularitāti iemantojušo skrējienu pa Preiļu pilsētas ielām „Cīruļputenis – 2012”. Arī šogad gaidām skriešanas aktivitāšu cienītājus ne tikai no Latgales reģiona, bet arī no tālākiem novadiem.


Ceram arī uz iepriekšējo gadu labvēļiem – SEB bankas Preiļu filiāles, a/s „Preiļu siers”, a/s „Latgales piens”, kā arī SIA „Dija P” un„Arka Preiļi” atbalstu.


Uz saskriešanos Preiļu ielās!


Ar nolikuma projektu var iepazīties šeit:


Leonīds Valdonis,
Preiļu novada sporta pasākumu organizatorsSkrējiena pa Preiļu pilsētas ielām
„Cīruļputenis – 2012”
nolikuma projekts


I Mērķis un uzdevumi:
1.Popularizēt skriešanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu.
2.Aktivizēt Preiļu iedzīvotājus iesaistīties fiziskās aktivitātēs.
3.Dot iespēju sportistiem veiksmīgāk sagatavoties sacensību sezonai.


II Laiks un vieta.
Sacensības notiks 2012.gada 14.aprīlī pie Preiļu novada domes. Sacensību sākums plkst. 12.00.


III Vadība.
Sacensības organizē Preiļu novada dome. Sacensību tiešā vadība uzticēta apstiprinātai tiesnešu brigādei. Sacensību galvenais tiesnesis – Leonīds Valdonis; sacensību galvenā sekretāre – Žanna Kufina.


IV Dalībnieki.
Sacensībās drīkst piedalīties ikviens dalībnieks, kurš uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli skrējiena laikā.


V Sacensību programma.
Meistarklase:     


vīrieši;                                                     sievietes.
2001.g.dz. un jaunāki     – 1 aplis;              2001.g.dz. un jaunākas      – 1 aplis;
1999.- 2000.g.dz.            -2 apļi;               1999. – 2000.g.dz              – 1 aplis;
1997. –1998.g.dz.           -2 apļi;                1997 . –1998. g.dz.            – 2 apļi;
1995. -1996.g.dz.             -3 apļi;              1995. – 1996. g.dz.            – 2 apļi;
1993. – 1994.g.dz.           – 4 apļi;              1993. – 1994. g.dz.             – 3 apļi;
1973. – 1992. g.dz.          – 4 apļi;              1978. – 1992. g.dz.             – 3 apļi;
1963. – 1972. g.dz.          – 4 apļi;              1968. – 1977. g.dz.            –  3 apļi;
1953. – 1962. g.dz.          – 3 apļi;              1967.g.dz. un vecākas        – 2 apļi;
1952.g.dz. un vecāki        – 2 apļi;
 
Tautas klase – vīrieši un sievietes bez vecuma ierobežojuma un laika kontroles – 1 aplis. Apļa garums – 2 km (arī meistaru klasē ). Starts un finišs pretī Preiļu novada domei .Maršruts: Raiņa bulvāris-A.Paulāna iela- Aglonas iela-Raiņa bulvāris.


VI Apbalvošana.
Meistarklase: I – III vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar Preiļu novada domes diplomiem un medaļām. 1.-6. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā  saņems T-kreklu ar skrējiena simboliku no a/s „Preiļu siers”.
1.– 6. vietas ieguvēji galvenajā distancē vīriešiem (4apļi) un sievietēm (3apļi) tiek apbalvoti ar naudas balvām no a/s SEB Bankas Preiļu filiāles.
I  vieta vīrieši – 70 Ls; sievietes – 50 Ls;
II vieta vīrieši – 50 Ls; sievietes – 30 Ls;
III vieta vīrieši –30 Ls; sievietes –  20 Ls;
4. vieta vīrieši – 20 Ls; sievietes – 15 Ls;
5. vieta vīrieši – 15 Ls; sievietes – 10 Ls;
6. vieta vīrieši – 10 Ls; sievietes – 10 Ls;
Finišā katrs dalībnieks spēku atgūšanai saņems a/s „Latgales piens” produkcijas našķi. Divi veiksmīgākie jaunie skrējēji no Preiļu novada tiek apbalvoti ar balvām no SIA „Dija-P”.
Tautas klasē distanci beigušie dalībnieki finišā saņems a/s „Latgales piens” saldo našķi, atraktīvākais skrējējs vai skrējēju grupa pārsteiguma balvu SIA „Arka”.
 


Skrējienu „Cīruļputenis -2011” atbalsta a/s SEB Bankas Preiļu filiāle, a/s „Preiļu siers” un a/s „Latgales piens”.


VII Pieteikumi.
Meistarklases dalībniekiem sacensībām pieteikties 12. un 13. aprīlī līdz plkst.15.00 pa tālr./faksu 65322649 vai e-pastu preilubjss@inbox.lv  vai starta vietā līdz plkst.11.30. Meistaru klases dalībnieki, kuri iepriekš pieteikušies numurus saņem bez rindas.
Tautas klases dalībnieki startē bez iepriekšējas pieteikšanās.


Visi izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās ir uz komandējošo organizāciju vai dalībnieku rēķina.


 

Pēdējās izmaiņas: 14.04.2012.