Februārī maksu par apkuri sadārdzina siltumenerģijas patēriņa pieaugums

07.03.2012.

Šī gada februāra norēķinu perioda apkures tarifu ietekmēja augstā dabasgāzes cena un liels siltumenerģijas patēriņš, kas, salīdzinot ar janvāri, pieauga par 28,7%. Tam par iemeslu bija zemā gaisa temperatūra. Februāra pirmā dekāde bija sevišķi auksta, un nepārtraukts sals visā valsts teritorijā saglabājās pat 20 dienas pēc kārtas.


SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs Vladimirs Haritonovs informē, ka šī gada februārī AS „Latvijas Gāze” noteiktais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs 5. lietotāju grupai, kurā ietilpst arī uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” nemainījās un saglabājās tāds pats kā šī gada janvārī – 273,10 Ls/tūkst.n.m3 (ieskaitot akcīzes nodokli 12 Ls par 1000 kubikmetriem, bet bez PVN), bet salīdzinot ar 2011. gada februāra norēķinu periodu, dabasgāzes tirdzniecības cena kāpusi par 24,5%. Atbilstoši apstiprinātajam siltumenerģijas tarifam pie šādas dabasgāzes cenas kopējais siltumenerģijas tarifs Preiļos februāra norēķinu periodā ar PVN ir 46,31 Ls/MWh, bet siera rūpnīcas mikrorajonā saskaņā ar AS „Preiļu siers” un SIA „Preiļu saimnieks” noslēgto līgumu, iedzīvotājiem maksa par siltumenerģiju ir 42,85 Ls/MWh (ar PVN).


Vidējā maksa par apkuri februārī – Ls 1,803
Apkopotā informācija liecina, ka vidējā maksa par apkurināmās platības vienu kvadrātmetru iedzīvotājiem, kuri siltumenerģiju saņem no Liepu, Celtnieku un Pils ielu katlumājām, februāra norēķinu periodā bija 1,803 Ls ar PVN, bet siera rūpnīcas mikrorajona iedzīvotājiem – 1,46 Ls ar PVN. Ja apskatām katras katlumājas apkalpojošās teritorijas atsevišķi, tad vidējā maksa par apkuri februāra norēķinu periodā ir šāda: Liepu ielas katlumāja – 1,746 Ls/m², Pils ielas katlumāja – 2,288 Ls/m², Celtnieku ielas katlumāja – 1,779 Ls/m² (ar PVN).


Energotaupīšanas pasākumi ļauj ietaupīt
Februāra norēķinu periods par apkuri bija 29 dienas (no 28.01.2012. līdz 25.02.2012.). Šajā periodā vidējā diennakts gaisa temperatūra bija mīnus 13,07 oC – tā bija par 8,76 oC zemāka nekā šī gada janvāra norēķinu periodā. Pazeminoties gaisa temperatūrai, pieauga apkurei izmantotās siltumenerģijas patēriņš.
Maksa par apkuri atkarīga no siltumenerģijas tarifa un siltumenerģijas patēriņa. Katrai ēkai ir atšķirīgs siltumenerģijas patēriņš, un apkures rēķini tiek sastādīti, pamatojoties uz ēkas siltumskaitītāju rādījumiem. Iedzīvotājiem apkures rēķini atšķiras dažādā siltumenerģijas patēriņa dēļ, bet siltuma patēriņu ietekmē katras mājas norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie rādītāji, pagrabtelpu, bēniņu un jumta siltinājums, logu un durvju stāvoklis, neefektīva ventilācija, nenosiltināta mājas iekšējā siltuma un karstā ūdens apgādes sistēma. Speciālisti iesaka ziemā telpas vēdināt ātri, plaši atverot logus, tādējādi gaiss paspēj apmainīties, bet neatdzesē sienas, grīdas un citas virsmas, turpretim telpa izsalst, ja nedaudz pavērtu logu atstāj uz ilgu laiku.
Apkures izmaksas ir zemākas tajās daudzdzīvokļu mājās, kurām veikti energotaupīšanas pasākumi vai kompleksā renovācija – februāra norēķinu periodā Liepu ielas 24. mājā par apkuri bija jāmaksā 0,774, bet Liepu ielas 12. mājā – 1,072 lati par kvadrātmetru, kas ir divas reizes mazāk, ja salīdzinām ar citām tehniski un konstruktīvi vienādām daudzdzīvokļu ēkām.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste
 

2011. gada


februāra norēķinu periods (25.01.2011.–20.02.2011.)


2012. gada


februāra norēķinu periods (28.01.2012.– 25.02.2012.)


Februāra norēķinu periods


27 dienas


29 dienas


Vidējā gaisa temperatūra norēķina periodā


– 8,17 0C


– 13,07 0C


Dabasgāzes cena


206,10 Ls/tūkst.n.m3 (bez PVN)


273,10 Ls/tūkst.n.m3 (kopā ar akcīzes nodokli 12 Ls/n.m3, bet bez PVN)


Vidējā maksa par 1 m2


1,38 Ls (ar PVN 12%)


1,803 (ar PVN 12%)


Kopējais siltumenerģijas tarifs


42,96 Ls (ar PVN 12%)


46,31 Ls (ar PVN 12%)


 

Pēdējās izmaiņas: 07.03.2012.