Saunas pagasta pensionāru atpūtas pasākums vairoja dzīvesprieku un pozitīvās emocijas

22.02.2012.

22. februārī Saunas pagastā dzīvespriecīgā atpūtas pasākumā pulcējās Preiļu novada pensionāri. Kuplā pulkā bija ieradušies paši saunieši, Aizkalnes un Pelēču pagastu aktīvie seniori.
Prieks par tikšanos un atkalredzēšanos dzirkstīja jau pašā sarīkojuma iesākumā, un to pavairoja enerģiskā pasākuma saimniece, Saunas pagasta pensionāru ‘labais gariņš’ Monika Kivlniece un pasākuma saimnieks – Pēteris Skutels. 


Pasākumā piedalījās Preiļu novada domes deputāts Alberts Vucāns un Saunas pagasta pārvaldes lietvede Jadviga Ciša. Vēlot senioriem un viņu mīļajiem veselību, aktīvu dzīvesveidu un prieku, tika uzsvērtas vecākās paaudzes vērtības un svētku svinēšanas prasme. Tā dod lielu daļu optimisma arī ikdienā, jo Preiļu novada seniori ir pierādījuši, ka ir iniciatīvas un izdomas bagāti.
Kā pierasts, ar ‘ciema kukuli’ bija ieradušies Aizkalnes un Pelēču pagastu pensionāru pārstāvji, apsveikumos skanēja atraktīvi novēlējumi un humors. Saunas pagasta pensionāri sveica savējos – sauniešus – apaļajās jubilejās. Pasākumu kuplināja ‘čigāni’, ar dažādām izdarībām aizvadot ziemas pēdējo mēnesi un ieskandinot pavasara atnākšanu. Lielu prieku senioriem sagādāja Priekuļu pamatskolas jaunieši, kuri ar dejām, dziesmām un pašu sacerētām humoreskām divkāršoja jautrību un ļāva garšīgi pasmieties par raibo ikdienu mūsu dzīvē. Par deju mūziku rūpējās Juris Ziemelis.


Jāteic, ka pensionāru atpūtas pasākumi Preiļu novadā spēj vairot prieku un labu garastāvokli ikvienam, kurš tajos piedalās, un par to ir pārliecinājušies arī tie, kuri vēl nav senioru kārtā.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2012.