UNESCO izsludina starptautisku radošo video konkursu „Jauniešu līdzdalība Pasaules mantojuma vietu saglabāšanā un aizsardzībā”

06.03.2012.

Pasaules mantojums ir vēstījums no pagātnes, ar ko mēs dzīvojam šodien, lai to nodotu nākamajām paaudzēm. Pasaules dabas un kultūras mantojums ir neaizstājams vēstures un iedvesmas avots, kas pieder visiem neatkarīgi no teritorijas, kurā tas atrodas.


Starptautiskā radošo video konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības aktīvu iesaisti un līdzdalību Pasaules mantojuma vietu aizsardzībā un saglabāšanā, kā arī dalīties par to pieredzē ar citu valstu pārstāvjiem.


UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu jaunieti vecumā līdz 20 gadiem piedalīties radošo video konkursā „Jauniešu līdzdalība Pasaules mantojuma vietu saglabāšanā un aizsardzībā” un iesniegt video vai prezentāciju, kurā tiek risināts viens no šiem jautājumiem:
1. Kā bērni un jaunieši var iesaistīties Pasaules mantojuma vietu aizsardzībā un saglabāšanā un kā Tu pats spēj veicināt savu vienaudžu zināšanas un vēlmi saglabāt Pasaules mantojuma vietas vērtību?
2. Kā vietējie jaunieši var savstarpēji sadarboties, lai saglabātu un aizsargātu Pasaules mantojuma vietu un tās vērtību?


Ieteicamais video garums ir līdz 10 minūtēm, ja tiek veidota prezentācija – ieteicamais izmantoto fotogrāfiju vai attēlu skaits ir 20. Video vai prezentācija tiks vērtēta pēc oriģinalitātes, vēstījuma un idejas atspoguļojuma, kā arī radošuma un kvalitātes. Darbi jāiesniedz līdz 2012. gada 27. martam, sūtot uz e-pastu office@unesco.lv. Darbs var tikt pievienots kā pielikums vai norādīta saite uz tā atrašanās vietu youtube.com.


UNESCO LNK izvirzīs darbus tālākai starptautiskās komisijas vērtēšanai. To autori saņems iespēju doties apmaksātā braucienā uz konferenci „Dzīvojot ar Pasaules mantojumu”, kas norisināsies no 2012. gada 14. līdz 16. maijam Rorosā, Norvēģijā un tiks veltīta 40. gadadienai kopš UNESCO pieņemta Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību.


Veiksmīgāko autoru darbi tiks prezentēti starptautiskajā konferencē, kā arī ievietoti konferences mājas lapā.


 

Pēdējās izmaiņas: 06.03.2012.