Preiļu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs `Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu`

15.03.2012.

Tēma: “Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu”


Nosaukums: Aktualitātes lauksaimniecībā.


Norises vieta: Preiļu novada domes zāle, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads
Datums: 15.03.2012
Gr.nr. 6Pr-S


10.00-11.00 Aktualitātes grāmatvedībā un nodokļu politikā. M.Jokste, VID Preiļu nodaļas speciāliste 
11.00-  11.30 Savstarpējās atbilstības prasības augkopības saimniecībās LLKC Preiļu konsultāciju biroja augkopības speciāliste I.Magdalenoka 
11.30– 12.15 Savstarpējās atbilstības prasības lopkopības saimniecībās. PVD aktualitātes PVD Dienvidlatgales pārvaldes veterinārā inspektore V.Zārberga 
12.15 – 12.30 Kafijas pauze  
12.30-13.15 Aktualitātes darba drošības jautājumos, kas attiecas uz zemnieku saimniecībām Darba drošības instruktors Jānis Laizāns 
13.15-14.00 Atbalsts lauksaimniecībai 2012.gadā. Aktualitātes. LLKC Preiļu nodaļas lauku attīstības speciāliste A.Golubeva 
14.00-14.30 Aktualitātes mežu apsaimniekošanas jomā MKPC Preiļu nodaļas speciāliste Astrīda Rudzīte 


Semināra moderators: Aina Golubeva, LLKC Preiļu nodaļas Lauku attīstības speciāliste        


Lauku attīstības speciālists: /Aina Golubeva/
Nodaļas vadītājs: /Viktors Kalāns/


 

Pēdējās izmaiņas: 15.03.2012.