Svinīgā pasākumā atklāts Krīzes centrs

29.02.2012.


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Ar S.Kaldupes vārdiem –
 „To maizes šķēli, kas tev plaukstā, uz pusēm sadali.
Varbūt tev līdzās kāds, kam salst…
Un dziesmu arī sadali uz pusēm
Jo, sniegputenī ejot, daudziem salst” –


29. februārī svinīgo Krīzes centra atklāšanas pasākumu ievadīja Krīzes centra vadītāja Aiga Budriķe. Lai arī kopš Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087 „Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana” uzsākšanas ir pagājuši daži mēneši, zīmīgā diena, kas ir vien četros gados reizi, bija ļoti atbilstoša patiesi sirsnīgajam pasākumam.


Pēc svinīgajām uzrunām, kuras teica Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičš, atsaucot atmiņā ilgo ceļu līdz projekta realizācijai šī brīža kvalitātē, labklājības ministre Ilze Viņķele, kura, vēlot mazāku klientu skaitu, lika akcentu uz labklājības pieaugumu un smago ekonomisko apstākļu izraisīto seku mazināšanos valstī kopumā, un Preiļu novada Sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne, kura dalījās iespaidos par projekta īstenošanu, notika svinīgās lentas griešana. Svētību rekonstruētajai ēkai, visiem tās iemītniekiem – kā darbiniekiem, tā klientiem, deva Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns Jānis Stepiņš.


Svinīgajā pasākumā dalību ņēma Preiļu novada domes deputāti, novada un valsts iestāžu vadītāji, a/s Swebbank Preiļu nodaļas vadītāja Iveta Stare, būvuzraugs, būvnieki, domes atbildīgās amatpersonas, kas ilgstoši sekoja būvdarbu norisei, kā arī kaimiņu novadu sociālā darba speciālisti – viesi gan iepazina Krīzes centra telpas, gan izteica laba vēlējumus centra speciālistiem šajā tik atbildīgajā darbā.


Muzikālo noskaņu ar emocionālām dziesmām ģitāru pavadījumā sniedza Grieta Kolosova un Krista Šķēpa. Paldies arī Artai Bulmeistarei un Kalvim Kacaram par dalību pasākumā.


Gribās ticēt, ka piepildīsies Krīzes centra vadītājas A.Budriķes teiktais par Krīzes centru kā vietu, kuras sūtība ir dalīties. Dalīties ar mīļumu, uzmanību, sirsnību un iejūtību, lai, sarežģītā situācijā nonākušiem ļaudīm, būtu iespēja pārciest grūto brīdi.


Projekta vadītāja,
Preiļu novada Sociālā dienesta
vadītājas vietniece
Anita Gāga


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.