Projekta ietvaros plāno atjaunot zivju resursus Pelēču ezerā

23.02.2012.

Šī gada 23. februārī Preiļu novada domes deputāti nolēma piedalīties projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana un atražošana Pelēču ezerā”. Projekta ietvaros ir plānots Pelēču ezerā, kas ir publisks un tam ir izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, palielināt zivju krājumus ielaižot ezerā līdaku mazuļus (aptuveni 40 tūkstoši) un zandartu mazuļus (aptuveni 8 tūkstoši).


Projekts marta vidū tiks iesniegts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā. Iesniegto projektu izvērtēšana ilgs aptuveni divus mēnešus. Projekta kopējās izmaksas ir ne vairāk kā Ls 3 000 (tai skaitā PVN 22%) , kas pilnībā tiks segtas no ELFLA.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.02.2012.