14. martā bezmaksas seminārs „Finansēšanas piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmumiem to attīstības posmā”

14.03.2012.

Preiļu Biznesa inkubators sadarbībā ar Hipotēku banku 2012. gada 14. martā plkst. 10.00 , Kooperatīva ielā 6, Preiļos (3. stāvā) rīko bezmaksas semināru


„Finansēšanas piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmumiem to attīstības posmā”


Seminārā tiks apskatītas sekojošas tēmas:
1. Atbalsts komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai  – Starta programma
2. Mikrokreditēšanas programma
3. Aizdevumi mikro, mazajiem un vidējiem komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – MVU izaugsmes aizdevumi
4. Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas programma
5. Lauksaimniecības apgrozāmo līdzekļu programma
6. Lauksaimniecības kredītu fonds


Seminārā Jūs iegūsiet aktuālu informāciju par Hipotēku bankas piedāvātajām attīstības programmām, kā arī klātienē būs iespēja saņemt atbildes uz Jums interesējošiem jautājumiem.


Semināra lektori:
Vita Pučka –Rēzeknes filiāles vadītāja,
Edgars Jonikāns – Rēzeknes filiāles Aizdevumu daļas vadītājs,
Imants Akermans – kredītprojektu vadītājs,
Ilgvars Dičevskis – kredītprojektu vadītājs.


Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 26636243


 

Pēdējās izmaiņas: 14.03.2012.