Lauku atbalsta dienests uzsāk bioloģiskās lauksaimniecības gala maksājumus

01.03.2012.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka ar š.g. 28.februāri tiek veikti gala maksājumi lauksaimniekiem, kuri ir izpildījuši atbalsta saņemšanas nosacījumus agrovides apakšpasākumā „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” (BLA) un „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ).


Izvērtējot pieejamos finanšu resursus, kas paredzēti vides un lauku ainavas uzlabošanai un kuri novirzīti agrovides apakšpasākumu realizēšanai, 2011.gada BLA un BDUZ atbalsta likmēm netiek piemērots samazinājuma koeficients.


2011.gada BLA atbalsta likmes laukaugiem ir 75,54 LVL/ha, nektāraugiem, pastāvīgajām pļavām un ganībām – 96,53 LVL/ha, kartupeļiem – 222,44 LVL/ha, dārzeņiem, garšaugiem un piemājas dārziem  – 249,72 LVL/ha, augļu kokiem un ogulājiem – 293,09 LVL/ha. BDUZ 2011.gada likme ir 86,03 LVL/ha.


Sīkāka informācija par valsts un Eiropas Savienības atbalsta likmēm pieejama LAD mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Tiešie maksājumi/Atbalsta likmes.


Agrovides un ražošanas maksājumu daļa
Tālrunis: 67027880
Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67027684, 67027693


 

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2012.