Paziņojums par Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu sabiedrisko apsriešanu

01.03.2012.

Preiļu novada dome informē, ka, pamatojoties uz 2012.gada 23.februāra sēdes lēmumu (protokols nr.4, p. 7) tiek uzsākta Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskā apspriešana.


Par grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināts Preiļu novada domes izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.


Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 1.marta līdz 13. aprīlim. Ar plānošanas dokumentiem – Preiļu novada teritorijas plānojuma esošo redakciju un grozījumu projektu var iepazīties iepriekšminētajā termiņā Preiļu novada mājas lapā (PDF) www.preili.lv vai Preiļu novada domē, Attīstības daļā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, darbadienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00


Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt no 2012.gada 1.marta līdz 13. aprīlim Preiļu novada domes kancelejā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.