SIA „Preiļu saimnieks” paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

24.02.2012.


1. Finansējuma saņēmējs – Iepirkuma procedūras rīkotājs: SIA `Preiļu saimnieks`, reģ.nr. 47703001720, juridiskā adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301


2. Projekta nosaukums – `Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Preiļos, II kārta`


3. Projekta numurs – 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025


4. Iepirkuma procedūras nosaukums – `Būvdarbi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanai un rekonstrukcijai Preiļos`


5. Iepirkuma priekšmeta īss apraksts –
1.komponente „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, rekonstrukcija un pilsētas Dienvidu rajona (“Preiļu siers” un Lauktehnikas teritorijas) pievienošana Centra sistēmai”
2.komponente „Centra rajona ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, paplašināšana un kanalizācijas tīklu izbūve ielās, kur jau ir ūdensvada tīkli”
3.komponente „Jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve”
4.komponente „Artēzisko urbumu tamponēšana Pils ielas ūdensgūtnē”


6. Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un
reģistrācijas numurs – Personu apvienība „Daugavpils būvmehanizācija un Preiļu santehniķis”, reģ.nr. 41503004630 un 41503009801


7. Pretendenta piedāvātā līgumcena – LVL 2 501 550,51 par 1 un 2.posmu


8.lēmuma pieņemšanas datums – 22.02.2012.


_______________________________________________________________________________
PROJEKTU NR. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/025 „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA PREIĻOS, II KĀRTA” LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „PREIĻU SAIMNIEKS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.