Informācija komersantiem par materiāu ”Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”

22.02.2012.

Neatkarīgi no tā, vai uzņēmumā nodarbināti 2 vai 200 darbinieki, visiem darbiniekiem ir tiesības strādāt drošā un veselībai nekaitīgā darba vietā.


Latvijas Darba devēju konfederācija ESF līdzfinansētā projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska pielietošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros ir izstrādājusi materiālu ”Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem”.


Materiāla elektroniskā versija ievietota mājas lapā www.preili.lv sadaļā „uzņēmējdarbība”


Ineta Liepniece
Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 22.02.2012.