LVM palielinās iepērkamo meža zemju apjomu

21.02.2012.

Zemkopības ministrija ir uzdevusi akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” būtiski palielināt zemes iepirkšanu no tiem meža īpašniekiem, kas to vēlas pārdot.


„Man, tāpat kā lielai Latvijas sabiedrības daļai, ir bažas par to, ka Latvijā salīdzinoši lielos apjomos zemi  un mežus izpērk dažādi ārvalstu iedzīvotāji un investori. Uzdodot „Latvijas valsts mežiem” palielināt meža un mežsaimniecībai piemērotas zemes iepirkšanas apjomus, mēs panāksim, ka daļa privātpersonu, kas mežu vēlas pārdot, īpašumā esošās meža zemes nonāks valsts pārziņā un tiks apsaimniekotas ilgtspējīgi atbilstoši valsts ekonomiskajām, vides aizsardzības un sabiedrības interesēm,” uzsver zemkopības ministre Laimdota Straujuma.


Zemkopības ministre skaidro, ka līdz ar šo deleģējumu meža zemes pārdevējiem tiks piedāvāta izvēle – pārdot mežu ārvalstu uzpircējiem vai Latvijas valstij piederošam uzņēmumam, kam ilggadīga pieredze valsts īpašumā esošo mežu apsaimniekošanā.


Līdz ar iespēju AS „Latvijas valsts meži” palielināt valsts īpašumā saimniecisko mežu platību tiks palielināts to devums Latvijas tautsaimniecībai. „Protams, līdzekļu apjoms meža zemju iepirkšanai uzņēmuma rīcībā nav neierobežots, 2012. gadā tam ir paredzēts izlietot līdz vienam miljonam latu, tomēr Zemkopības ministrija kā akcionārs strādās, lai dividenžu politika attiecībā uz „Latvijas valsts mežu” peļņu atbalstītu šī mērķa realizāciju,” paskaidro Laimdota Straujuma.
„Pēdējos gados ir būtiski pieaugusi tā valsts mežu platības daļa, kuras galvenais apsaimniekošanas mērķis ir vides vērtību saglabāšana un rekreācijas iespēju nodrošināšana ikvienam iedzīvotājam.  Tādēļ „Latvijas valsts meži” iepirkto meža zemju izmantošanas primārais mērķis būs intensīva meža audzēšana, veidojot kvalitatīvas mežaudzes ar augstu ikgadējo pieaugumu un apmežojot iepirktajiem meža īpašumiem piegulošās neizmantotās lauksaimniecības zemes, tādējādi gūstot pēc iespējas lielāku šo platību devumu tautsaimniecībai,” informē AS „Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks.


Zemju iegādi AS “Latvijas valsts meži” organizē struktūrvienība LVM Nekustamie īpašumi. Informācija par to, kā ir noformējams pārdošanas piedāvājums, ir atrodams uzņēmuma “Latvijas valsts meži” mājas lapā, sadaļā “Zemes”. Tur ir atrodama arī visa informācija par kontaktpersonām, kas atbildēs uz visiem ieinteresēto zemes īpašnieku jautājumiem. Piedāvājumus var sūtīt pa pastu vai nogādāt personīgi Rīgā, Kristapa ielā 30.


AS “Latvijas valsts meži” iepirks zemi, kas atbildīs sekojošiem kritērijiem:
• Iepērkamajā nekustamajā īpašumā ir atļauta mežsaimnieciskā darbība;
• Uz zemes gabala neatrodas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas ēkas un būves;
• Iepērkamo nekustamo īpašumu ir lietderīgi pārņemt (pirkt) no izvietojuma, augsnes hidroloģiskā režīma, mežaudzes augšanas apstākļiem un meža tipa, piekļūšanas un citiem kritērijiem, kas nosaka saimniecisko izdevīgumu


Iepērkamā nekustamā īpašuma pārdošanas cena vienam hektāram būs ne lielāka kā LVM noteiktā maksimālā pirkuma cena vienam hektāram, kas aprēķināta atbilstoši AS „Latvijas valsts meži” apstiprinātajai kārtībai.LVM Komunikācijas daļas vadītājs
Tomass Kotovičs

Pēdējās izmaiņas: 21.02.2012.