Noslēgušies daudzdzīvokļu mājas Preiļos, Liepu ielā 12, renovācijas darbi

21.02.2012.


Daudzdzīvokļu mājā Liepu ielā 12, Preiļos, noslēgušies mājas renovācijas darbi. Siltināšanas un renovācijas darbi veikti, saņemot ERAF (Eiropas Reģionālā attīstības fonda) līdzfinansējumu.


Projekta mērķis – paaugstināt dzīvojamās mājas Preiļos, Liepu ielā 12, energoefektivitāti. Projekta realizācijas rezultātā veikti kompleksi pasākumi siltuma zudumu samazināšanai – visu ārsienu (tai skaitā cokolu un ieejas mezglu) siltināšana, logu nomaiņa, bēniņu siltināšana, apkures sistēmas rekonstrukcija, veicot balansēšanu, visos dzīvokļos nomainīti radiatori un uzstādīti individuālie siltumskaitītāji un siltuma patēriņa regulatori.


Visi veiktie pasākumi dod iespēju veikt ne tikai pasīvu, bet arī aktīvu energotaupīšanu, kas būs ļoti efektīvs risinājums. Pēc visu darbu veikšanas gandrīz trīs reizes samazinās siltuma patēriņš, tādējādi būtiski samazinās kurināmā patēriņš, kā arī ar to saistīto kaitīgo izmešu daudzums.


Renovētā ēka ir uzbūvēta 1976. gadā, un tās tehniskais stāvoklis līdz renovācijai pamazām arvien pasliktinājās, četrstāvu mājā ir 36 dzīvokļi, kopējās renovācijas un siltināšanas izmaksas sastādīja 104 620 latu, no kuriem 50% pēc būvdarbu pabeigšanas sedz ERAF.


Mājas renovāciju veica SIA „AV nami”, būvuzraudzību veica J.Skutels.


Iedzīvotāji atzīst, ka „Daudzdzīvokļu māju siltināšanas programma” ir unikāla iespēja renovēt mājas ar ES fondu atbalstu.


Biedrības „Liepu iela 12” valde
J.Eglītis 29409428


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.