Ar dziesmu desmit gadu garumā

11.02.2012.

Aukstas zvaigznes sprēgāja, dega sausi skali,
Mana tauta dziedāja, maltuvītes mala.
Dūktin dūca ratiņi, smēdes āmurs kala,
Mana tauta dziedāja, tāpēc nenosala.
/Jānis Peters/


Nevienam nav noslēpums, ka katra tauta vienmēr ciena un augsti godā savas tradīcijas un jau izsenis zināms, ka mums Latvijā augstā godā vienmēr ir bijusi dziesma – gan Dziesmu svētkos visiem kopā sanākot, gan dažādās citās svētku reizēs un godos, gan arī ikdienā.


Tomēr jāatceras, ka, lai dziesma dzīvotu, ar to ir jādalās, tā ir jādzied un jānodod citiem. 


Un Pelēču pagastā pavisam noteikti var apgalvot – šeit dziesma dzīvo un dzīvos vēl ilgi, par ko nenogurstoši gādā Pelēču KN sieviešu vokālais ansamblis, kurš 2012. gada 11. februārī svinēja 10 gadu jubileju.


Ansambļa pirmsākumi meklējami jau 2002. gadā, kad Alberta Rūsiņa vadībā 2002. gada 28. janvārī Pelēču KN sieviešu vokālais ansamblis pirmo reizi ar savu skanējumu priecēja klausītājus.


Ansambļa sastāvs laika gaitā ir nemitīgi mainījies. 2002. gadā, kad ansamblis izveidojās, tajā dziedāja 10 dalībnieces, bet šobrīd ansambļa sastāvā ir 5 daiļā dzimuma pārstāves. 


Laikam ritot, Pelēču KN sieviešu vokālais ansamblis ir piedzīvojis arī vadītāju maiņu – no 2002. gada līdz 2006. gada vidum to vadīja ansambļa dibinātājs Alberts Rūsiņš, bet no 2006. gada vidus līdz šim brīdim ansambli vada Romualds Kairāns.


Ansambļa repertuārā ir daudz skaistu, skanīgu un jau tautā zināmu un mīlētu dziesmu, ar kurām ansambļa skanīgo balsu īpašnieces 10 gadu garumā priecējušas klausītājus gan Pelēču KN, gan Preiļu KN, gan arī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja rīkotajos pasākumos un svecīšu vakaros.


Nereti Pelēču KN sieviešu vokālā ansambļa repertuārā ir atrodamas arī īpaši šim ansamblim rakstītas un komponētas dziesmas, tā, piemēram, ansambļa izveidotājs Alberts Rūsiņš ansamblim ir sakomponējis 5 dziesmas, no kurām dziesmai „Kur Jaša plūst” Alberts ir gan mūzikas, gan arī vārdu autors.


Īpaši Pelēčiem veltītu dziesmu, kas sieviešu vokālā ansambļa izpildījumā ne reizi vien ir priecējusi Pelēču pagasta iedzīvotājus un viesus, ir sacerējis arī ansambļa pašreizējais vadītājs Romualds Kairāns.


Pelēču KN sieviešu vokālais ansamblis ar savu sniegumu visus klātesošos priecēja arī savā 10 gadu jubilejas pasākumā, kurā kopā gan ar Albertu Rūsiņu, gan arī ar Romualdu Kairānu izpildīja dažādas pazīstamas un tautā iemīļotas dziesmas.


Par muzikālo un vizuālo baudījumu visiem pasākuma viesiem un sirsnīgiem apsveikumiem pašām jubilārēm bija parūpējušies arī sieviešu vokālā ansambļa draugi un atbalstītāji – Pelēču pagasta jauniešu ansamblis Gunas Silenieces vadībā, Pelēču sieviešu netradicionālo deju grupa „Dejotprieks” , Saunas folkloras kopa „Naktineica”, Līču folkloras kopa „ Leiči” , Vanagu tautas deju kolektīvs, Pelēču pamatskolas moderno deju grupa, kuri bija atraduši laiku un iespēju, lai šajā svētku reizē būtu kopā ar Pelēču KN sieviešu vokālā ansambļa dalībniecēm.


Tāpat arī ansambli 10 gadu jubilejā sveica un daudz skaistu un dvēseli sildošu dziesmu vēlēja Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne, Preiļu novada domes izpilddirektora vietnieks Juris Kovaļevskis, Preiļu novada Kultūras centra pārstāve Ināra Urča.


Kad apsveikumu vārdi sieviešu vokālajam ansamblim un tā dalībniecēm bija izskanējuši, 10 gadu jubilejas svinības turpinājās neformālā gaisotnē, kur ne tikai dziesmas valdzinājumam, bet arī deju virpulim ļauties aicināja Oskars Trubiņš.


Lai arī Pelēču KN sieviešu vokālajam ansamblim nosvinēti jau 10 dziesmu, līksmes un prieka pilni gadi, tomēr ceram, ka ar to viss tikai sākas un Pelēču pagasta daiļā dzimuma pārstāves ar savām balsīm un sniegumu mūs visus priecēs vēl ilgi.


Lai skanīgas balsis un daudz skaistu un melodisku dziesmu arī turpmāk!


Edīte Šņepste


 

Pēdējās izmaiņas: 11.02.2012.