Preiļos pabeigta daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 12 renovācija

20.02.2012.


Eiropas Reģionālā fonda (ERAF) aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi 1.–8. kārta” ietvaros noslēgusies daudzdzīvokļu mājas Preiļos, Liepu ielā 12 renovācija. Renovācijas kopējās izmaksas ir aptuveni 104 000 latu, šobrīd Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) izvērtē projekta norises gaitu, lai veiktu līdzekļu atmaksu 50% apmērā. Siltināšanas rezultātā ēka ieguvusi jaunu, pievilcīgu vizuālo izskatu, bet, kas svarīgi, iedzīvotājiem ievērojami mazāk jāmaksā par apkuri.


Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Liepu iela 12” tika nodibināta ar mērķi piedalīties daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmā, bet nama apsaimniekošanu joprojām veic uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks”. Iedzīvotāji šo apsaimniekošanas modeli pagaidām mainīt neplāno. Biedrības „Liepu iela 12” valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda Jānis Eglītis, bet valdē darbojas Rasma Bilzēna, Valentīna Dubovska, Igors Kolosovs, Imants Kokins.


Renovēta apkures sistēma – reāls līdzekļu ietaupījums
Četrstāvu daudzdzīvokļu ēka Liepu ielā 12 celta 1976. gadā, tajā ir 36 dzīvokļi. Ēkas būvkonstrukcijas ekspluatācijas laikā bija ievērojami nolietojušās – ēka būvēta no paneļiem un ķieģeļiem, arī koka vairogi starp logiem tikai veicināja siltuma zudumus. Ēkas iekšējie inženiertīkli savu laiku bija nokalpojuši. Ja nepiedalītos siltināšanas programmā šobrīd, tad nākotnē iedzīvotājiem tik un tā vajadzētu uzņemties kredītsaistības kapitālremonta veikšanai.
 Siltināšanas programmas ietvaros veikta ēkas ieejas mezglu, pamata cokola, ārsienu un bēniņu siltināšana, bet kāpņutelpās un tajos dzīvokļos, kuros vēl tas nebija izdarīts, nomainīti vecie logi. Būvdarbus realizēja uzņēmums SIA „AV nami”, bet santehnikas darbus veica SIA „Aura”.
Ēkas siltummezgla nomaiņu par uzkrātajiem apsaimniekošanas līdzekļiem jau iepriekš bija veicis SIA „Preiļu saimnieks”, bet renovācijas laikā dzīvokļos pie radiatoriem uzstādīti individuālie siltumskaitītāji (alokatori) un siltuma patēriņa regulatori, kas ļauj iedzīvotājiem kontrolēt siltumu telpās, to pazeminot vai paaugstinot, tā izvēlēties sev piemērotu komforta līmeni. Informācija no visiem siltuma sadalītājiem tiek pārraidīta uz datoru, un tos var nolasīt bez dzīvokļu īpašnieku klātbūtnes. Pēc tam visa saņemtā informācija tiek apkopota un izrakstīti rēķini. Siltumenerģijas ietaupījums pašreiz ir 40%. Kad mājas iedzīvotāji būs pilnībā apguvuši jaunās sistēmas regulēšanas nianses, siltuma ietaupījums varētu būt vēl lielāks, nekā tas ir pašreiz. Ja sākotnēji iedzīvotāji pret kredīta ņemšanu būvdarbu veikšanai izturējās piesardzīgi, tad šobrīd visas bažas ir kliedētas, jo ir skaidrs, ka rēķini lielāki nekļūs – maksājot mazāk par siltumu, var nosegt kredīta atmaksu.


Iecerēti nākamie darbi
Biedrības valdes loceklis Igors Kolosovs akcentē, ka uzlabot savu dzīvesvidi vēlas visi, taču ar to vien ir par maz – svarīgi pašiem uzņemties iniciatīvu un aktīvi darboties, lai vēlmes realizētu dzīvē. Lielākais darbs – mājas kompleksā renovācija – sekmīgi paveikts, un tas iedvesmo jaunām iecerēm. Iedzīvotāji ir vienisprātis, ka tad, kad būs papildinājies mājas apsaimniekošanas līdzekļu uzkrājums, nepieciešams veikt kāpņu telpu kosmētisko remontu. Tāpat tiek plānots labiekārtot mājai piegulošo teritoriju, iekopt zālienu, remontēt trotuāru.


Iedzīvotājus aicina būt aktīvākiem
ERAF daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmas ietvaros Preiļos jau nosiltinātas divas ēkas – Liepu ielā 24 un Liepu ielā 12, pašreiz notiek Rēzeknes ielas 32. mājas siltināšana. Vēl trīs mājas ir noslēgušas līgumus ar LIAA, tādējādi Preiļi ir viena no aktīvākajām pilsētām Latgalē, kas iesaistās siltināšanas programmā. Nosiltināto māju pozitīvie energoefektivitātes rādītāji ir stimuls arī citiem iedzīvotājiem domāt par savu māju siltināšanu. Uzņēmums SIA „Preiļu saimnieks” mudina iedzīvotājus iesaistīties māju siltināšanas programmā, kamēr līdzekļi tajā vēl ir pieejami. Siltināšana ir visefektīvākais veids, kā samazināt apkures rēķinus. Preiļu novada dome siltināšanas programmas dalībniekiem izrāda pretimnākšanu un sniedz finansiālu atbalstu, sedzot energoaudita izdevumus.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.