SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienests atgādina

20.02.2012.

SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienests veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju inženiertīklu apkalpošanu, sniedzot iedzīvotājiem palīdzību kritiskās situācijās. Ziemā avārijas dienests saņem vidēji desmit izsaukumus diennaktī. Diemžēl joprojām daudzreiz jānovērš avārijas situācijas, kuras radušās pašu iedzīvotāju neapdomīgas rīcības dēļ.


Visvairāk izsaukumu par kanalizācijas darbības traucējumiem
Ziemā dažkārt tiek saņemtas sūdzības par aizsalušiem cauruļvadiem. Šeit jāatceras, ka daudzdzīvokļu mājās, kurām ir noslēgti apsaimniekošanas līgumi, apsaimniekotājs atbild tikai par kopīpašumu, bet par komunikācijas sistēmām dzīvoklī atbild pats dzīvokļa īpašnieks, tādēļ parūpēties par cauruļu sildītājiem, ja tādi nepieciešami, ir iedzīvotāju uzdevums.
Šķiet, visi zina, ka dzīvokļa kanalizācijas sistēma nav paredzēta tam, lai tajā mestu nederīgas lietas, ēdiena atliekas, un daudz ko citu, kam vieta ir tikai un vienīgi sadzīves atkritumu konteinerā. Šīs ir situācijas, kad izsaukuma varētu arī nebūt, ja vien iedzīvotāji atbildīgāk izvērtētu savu rīcību. Par nevērības rezultātā vai speciāli izraisītu avārijas situāciju novēršanu tiek iekasēta maksa saskaņā ar apstiprinātu santehnisko darbu izcenojumu cenrādi. SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienests bez maksas apkalpo maģistrālos stāvvadus līdz ūdensskaitītājam, bet avārijas situācijas novēršana dzīvoklī ir maksas pakalpojums.
Ļoti svarīgi atcerēties, ka, uz ilgāku laiku atstājot dzīvokli, jāaizgriež aukstā un karstā ūdens ievades krānus. Ja tiek plānota ilgstoša prombūtne, tad sava dzīvokļa atslēgas vai vismaz savu tālruņa numuru der atstāt uzticamiem kaimiņiem vai tuviniekiem. Avārijas dienesta speciālistu pieredzē ir vairāki gadījumi, kad stāvvados radusies ūdens noplūde, bet, lai to operatīvi novērstu, dzīvoklī iekļūt nav iespējams. Vienīgā iespēja ir reizēm pat uz ilgu laiku visiem kaimiņiem pārtraukt ūdens padevi, kamēr notiek sazināšanās ar dzīvokļa īpašnieku, piemēram, Anglijā.


Siltumapgādes sistēmas uzlabošana jāuztic speciālistiem
Apkures sistēmu remontu, piemēram, radiatoru nomaiņu drīkst veikt, vispirms to rakstiski saskaņojot ar apsaimniekotāju. Iedzīvotāji bez siltumenerģijas piegādātāja atļaujas nedrīkst patvaļīgi pieslēgt jaunas siltumapgādes sistēmas vai pieslēgt tās pēc remonta bez hidrauliskās pārbaudes veikšanas. Tādējādi visā ēkā tiek traucēta siltumapgādes sistēma – rezultātā dzīvokļos ir atšķirīga gaisa temperatūra, rodas ūdens noplūdes un gadās, ka par lielāku siltumu vienā dzīvoklī maksā visi mājas iedzīvotāji. Jāpiezīmē, ka ūdens skaitītājus uzstāda, maina vai pārbauda tikai un vienīgi sertificēti SIA „Preiļu saimnieks” avārijas dienesta speciālisti.
Veicot dzīvoklī remontu, jāņem vērā, ka jāatstāj brīva piekļuve komunikāciju sistēmai. Gadās nepatīkamas situācijas, kad, lai atrisinātu radušos problēmu, avārijas dienesta meistariem nākas uzlauzt nesen flīzētu sienu. Remontu veicot, jāpatur prātā, ka jāatstāj ērta piekļuve komunikāciju šahtām.


Māju pagrabi nav piemērota vieta kaķu kolonijām
Nav grūti saprast, kādēļ cilvēki dažreiz uzņemas rūpes par bezsaimnieka dzīvniekiem pilsētā, taču ne vienmēr tā ir racionāla rīcība. Daudzdzīvokļu māju pagrabi nav piemērota dzīvesvieta kaķu kolonijām. Pret apkures sistēmas caurulēm kaķi mēdz asināt nagus, tā noplēšot siltumizolācijas materiālu. Ārkārtīgi nepatīkami meistariem ir strādāt pagrabtelpās kaķu radītās smakas dēļ. Aicinām padomāt, ka rūpes par klaiņojošiem dzīvniekiem nesākas un nebeidzas tikai ar viņu barošanu, ja reiz kāds uzņēmies par viņiem gādību, tad tas ir jādara pilnībā, nepieļaujot antisanitāru apstākļu rašanos koplietošanas telpās. Klaiņojošie dzīvnieki, par kuriem neviens nerūpējas, regulāri tiek izķerti un nogādāti dzīvnieku patversmē.


Joprojām avārijas dienests saņem gana daudz izsaukumu, kuru cēlonis ir pašu iedzīvotāju nevērība, nolaidība vai nezināšana. Tādēļ aicinām pret savu īpašumu izturēties ar lielāku atbildību, tādējādi neradot nepatīkamus brīžus paši sev un saviem kaimiņiem.


Avārijas dienests apkalpo pašvaldības īpašumā esošās daudzdzīvokļu ēkas un iestādes, kurām ir noslēgts līgums ar uzņēmumu SIA „Preiļu saimnieks” par to apsaimniekošanu. Ja avārijas situācija notikusi ēkā, kuru neapsaimnieko SIA „Preiļu saimnieks”, vai šis gadījums neietilpst avārijas dienesta funkcijās, tad pieteikums tālāk tiek nodots attiecīgajām iestādēm (AS „Latvenergo”, VUGD u.c.). Jebkurā gadījumā avārijas dienesta tālruņa operatori uzklausa ikviena zvanītāja problēmu un iesaka labākos risinājumu.
Ja dzīvojamā māja ir pārņemta savā apsaimniekošanā, tad ar SIA „Preiļu saimnieks” tiek noslēgts līgums par avārijas dienesta pakalpojumu izmantošanu, un visi avārijas dienesta pakalpojumi tiek veikti līgumā paredzētajā kārtībā. Par avārijas dienesta pakalpojumiem privātīpašumā maksa tiek aprēķināta saskaņā ar apstiprinātu santehnisko darbu izcenojumu cenrādi, un meistari šādos gadījumos izbrauc tad, ja nav izsaukumu līgumsaistību ietvaros.


Ja radusies avārijas situācija, aicinām par to savlaicīgi ziņot avārijas dienestam, nevis atlikt uz vēlāku brīdi. Avārijas dienesta tālruņa operatori pretimnākoši uzklausa ikvienu zvanītāju un rūpīgi izvērtē situāciju.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2012.