Atbalsta iespējas jaunajiem komersantiem Preiļu novadā

20.02.2012.

2011. gada nogalē tika parakstīts sadarbības līgums starp Preiļu novada domi un biedrību ”Latgales aparātbūves tehnoloģisko centru”, kas ir Biznesa inkubatora( BI) „Ideju viesnīca” operators un sniedz inkubācijas pakalpojumus programmas ”Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātes ”Biznesa inkubatori” ietvaros, ko finansē un koordinē LIAA.


Izveidojot Biznesa inkubatoru ”Ideju viesnīca Preiļi”, jaunajiem komersantiem, ar kuriem tiks noslēgts inkubēšanas līgums, tiks nodrošināti subsidētie inkubēšanas pakalpojumi atbilstoši nolikuma noteikumiem, kā arī Open Office telpu un komunikācijas pakalpojumi, kas ietver interneta, tālruņa un juridiskās adreses nodrošināšanu un sekretariāta pakalpojumus (korespondences saņemšana, kopēšanas, skanēšanas, printēšanas pakalpojumi).


Kopējais subsīdijas apmērs vienam komersantam viena inkubēšanas gada laikā ir līdz 10 000Ls.Kopējais subsīdijas apmērs visā BI uzturēšanās laikā ir (3 gadi) ir līdz 30 000Ls.
Subsīdijas apmērs tiek noteikts atkarībā no uzņēmuma vecuma.


Pieteikties dalībai Biznesa inkubatorā ”Ideju viesnīca Preiļi”, un saņemt atbalsta pakalpojumus var LR reģistrēti komersanti, kuri nav vecāki par 2 gadiem un komersantu paredzamā darbība atbilst pasākuma Nolikumā noteiktajām vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas NACE 2. red. nozarēm.


Iepazīšanās ar Komersantu uzņemšanas nolikumu un pieteikšanās dalībai Biznesa inkubatorā ”Ideju viesnīca Preiļi” interneta mājas lapā http://www.idejuviesnica.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=24&lang=lv , pa tālruni 26636243 vai personīgi Kooperatīva ielā 6, Preiļos pie Inetas Liepnieces.


Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja Ineta Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 20.02.2012.