23. februārī Līvānos notiks seminārs par atbalstu mājokļu siltināšanai

23.02.2012.

2012. gada 23. februārī Līvānos notiks seminārs par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju un ERAF līdzfinansējuma 50% vai 60% apmērā piesaistes iespējām. Vienlaikus Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Gatis Ābele plāno tikties ar Līvānu novada domes speciālistiem, lai pārrunātu aktuālās problēmas novadā.


Semināra dalībnieki tiks informēti par ES struktūrfondu programmas „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” nosacījumiem un aktualitātēm, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā. Pasākuma laikā DzīB „Sābri” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Vucena pastāstīs par pieredzi daudzdzīvokļu mājas renovācijas projekta vadībā.


Seminārs par atbalsta saņemšanas nosacījumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai notiks š.g. 23. februārī plkst. 10:00 Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs (Līvāni, Domes ielā 3). Seminārs ir bezmaksas.


Š.g. 24. februārī plkst. 11.00 Daugavpils Universitātē (Daugavpilī, Parādes ielā 1, 113. auditorijā) notiks seminārs „Aktuālās atbalsta programmas uzņēmējdarbībā”, kura laikā Latvijas Garantiju aģentūras, Hipotēku un zemes bankas, kā arī Lauku atbalsta dienesta darbinieki informēs par jaunākajām atbalsta programmām uzņēmējiem.


Sīkāku informāciju par semināriem var saņemt Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: inese.berzina@em.gov.lv, tālr.: 67013240).


Par aktivitāti
Kā zināms, ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Aktivitātes īstenošanai piešķirtais finansējums ir 47 759 948 lati.
Papildu informācija par aktivitāti ir pieejama Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā un Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī Twitter – twitter.com/siltinam.


Evita Urpena
LR Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.