Turpinās darbs atkritumu šķirošanas laukumā

17.02.2012.

SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu šķirošanas laukumā Preiļos, Rīgas ielā 4, arī ziemas periodā turpinās darbs – iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek sagatavoti otrreizējai pārstrādei. Ziemā iedzīvotāju sašķiroto atkritumu daudzums ir mazāks, un tam ir racionāls skaidrojums – aukstajā gadalaikā, piemēram, patērējam mazāk dzērienu. Taču vēlamies iedzīvotāju uzmanību vērst uz to, ka atkritumi, rūpēs par apkārtējās vides saudzēšanu, jāšķiro cauru gadu.


Iedzīvotāju sašķirotie atkritumi tiek nogādāti SIA „Preiļu saimnieks” atkritumu šķirošanas laukumā, kur tos sagatavo pārstrādei – vispirms tiek atlasīti liekie piemaisījumi, bet pēc tam tie tiek sapresēti lielās un krāsainās ķīpās. Šķiroto atkritumu presēšana tiek veikta ar divām hidrauliskajām presēm – viena paredzēta kartona presēšanai, bet otra – makulatūras, PET pudeļu, tetrapaku un skārdeņu presēšanai. Ķīpās sapresēts kartons, makulatūra, PET pudeles un tetrapakas, plēves, skārdenes un bundžas tiek nogādātas uzņēmumos, kas veic minēto iepakojuma materiālu otrreizēju pārstrādi, tādējādi tam dodot otru mūžu. Atkritumus pārstrādājot, tie tiek vēlreiz atgriezti ekonomiskajā apritē, bet svarīgākais – tā tiek taupīti dabas resursi un samazinās kaitējums, kas tiek nodarīts apkārtējai videi.


Preiļu pilsētā izveidotajās dalīto atkritumu vākšanas vietās ir triju krāsu atkritumu konteineri. Konteineri ar dzeltenajiem vākiem paredzēti PET pudelēm, plastmasai, papīram un kartonam, konteineri ar zaļajiem vākiem – stiklam, savukārt parastajos konteineros drīkst mest pārējos nešķirotos sadzīves atkritumus.


Dzeltenajos konteineros drīkst mest visu veidu papīru (avīzes, žurnālus, grāmatas, kartona iepakojumu), plastmasu (PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, polietilēna maisiņus). Novērots, ka Preiļu iedzīvotāji visvairāk šķiro papīru un PET pudeles, taču jāatceras, ka dzeltenajos konteineros jāmet arī tetrapakas (izskalotas un saplacinātas sulas un piena pakas), kā arī skārdenes un konservu bundžas.


Zaļie konteineri ir paredzēti stikla pudelēm un stikla burkām. Tajos nedrīkst mest traukus, logu stiklu, balzāma pudeles, spoguļus, lampu kupolus. STIKLA ŠĶIROŠANA JĀVEIC ĻOTI ATBILDĪGI! Katram stikla veidam ir savādāks sastāvs, tādēļ piemaisījumi pārstrādātajam stiklam maina krāsu un vērtību, kā arī bojā stikla pārkausēšanas krāsnis.


Ja ir sakrājies lielāks daudzums jebkura iepakojuma, kas derīgs otrreizējai pārstrādei, to var nodot Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4. Ja nepieciešams, iespējams pieteikt uzņēmuma „Preiļu saimnieks” transportu. Firmas un veikalus aicinām slēgt līgumus par papīra un kartona nodošanu. Vairāk informācijas, zvanot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel. 65307086 vai 29420721.


SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas nodaļa saka paldies visiem iedzīvotājiem, iestādēm un organizācijām, kuras šķiro atkritumus!


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 17.02.2012.