Iedzīvotāju sašķirotā makulatūra nodota otrreizējai pārstrādei

17.02.2012.

Februāra sākumā SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas nodaļa otrreizējai pārstrādei nodeva šogad pirmo makulatūras kravu, kura aizceļoja uz papīrfabriku „Līgatne”.


Visā pasaulē papīrs un kartons ļoti plaši tiek izmantots kā izejviela dažnedažādu izstrādājumu izgatavošanai un arī kā iepakojuma materiāls, tādēļ makulatūra ieņem lielu īpatsvaru kopējā sadzīves atkritumu daudzumā.


Papīrs un kartons tiek uzskatīts par videi visdraudzīgāko iepakojuma veidu – dabā tas ātri sadalās, nenodarot gandrīz nekādu kaitējumu, taču lietderīgāk, protams, ir to atkārtoti pārstrādāt. Jauna papīra ražošanai tiek izmantota celuloze, kuru iegūst no koksnes. Pārmērīga koku izciršana rada gaisa kvalitātes pazemināšanos un veicina globālo sasilšanu.


Papīra un kartona ietekmi uz vidi var mazināt, makulatūru nododot otrreizējai pārstrādei, izvēloties preces otrreizēji pārstrādāta papīra vai kartona iepakojumā, kā arī izvēloties ikdienā lietot sertificētu papīru, kura ražošana process ir draudzīgs videi.


Vairums iedzīvotāju ievēro, ka makulatūra – papīrs, kartons un to iepakojums, grāmatas, apdrukāts papīrs – jāmet konteineros ar DZELTENAJIEM vākiem. Makulatūrai jābūt tīrai un sausai – jo kvalitatīvāka makulatūra, jo augstākas kvalitātes papīru no tās iespējams saražot. Paldies visiem, kuri ikdienā šķiro atkritumus!


Ja ir sakrājies liels apjoms makulatūras un kartona, to var nodot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4. Firmas un veikalus aicinām slēgt līgumus par papīra un kartona nodošanu. Vairāk informācijas, zvanot SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājai Vinetai Igolniecei pa tel. 65307086 vai 29420721.


Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 17.02.2012.