Veselības inspekcija maina apmeklētāju pieņemšanas vietu Jēkabpilī

08.02.2012.

Veselības inspekcija informē, ka trešdien, 2012.gada 8.februārī, tika mainīta Latgales kontroles nodaļas apmeklētāju pieņemšanas vietas adrese Jēkabpilī – turpmāk apmeklētāju pieņemšana tiks nodrošināta Jēkabpilī, Brīvības ielā 258a. Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās 14:00-17:00 un trešdienās 9:00-12:00.


Iedzīvotājiem apmeklētāju pieņemšanas vietā  ir iespēja vērsties ar iesniegumiem, kā arī saņemt konsultācijas un atbildes uz neskaidriem jautājumiem par ārstniecības iestāžu uzraudzību, epidemioloģisko drošību, vides higiēnu, dzeramā ūdens kvalitāti  un saimnieciskās darbības iekārtu, transportlīdzekļu radīto trokšņu uzraudzību.


Iedzīvotājiem ir iespēja saņemt Veselības inspekcijas sniegtos publiskos pakalpojumus (tai skaitā maksas pakalpojumus), piemēram, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos vai pēc fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma novērtē būvprojektu un dažādu objektu atbilstību higiēnas prasībām, sniedz higiēniskās novērtēšanas atzinumu, organizē laboratoriskos izmeklējumus un mērījumus, sniedz atzinumu par to rezultātiem. Tālrunis informācijai 65231104.


Plašāku informāciju par Veselības inspekcijas funkcijām un publiskajiem pakalpojumiem lūdzu skatīt Veselības inspekcijas mājas lapā: www.vi.gov.lv


 


Informāciju sagatavoja:


Veselības inspekcijas
Komunikācijas nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Būmane

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.