Vienojas par bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanu lauksaimniekiem periodam no 2012. gada 1. jūnija līdz 2013. gada 30. jūnijam

15.02.2012.

Trešdien, 15. februārī Zemkopības ministrijas (ZM) Lauksaimnieku konsultatīvajā padomē apstiprināti ZM priekšlikumi bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanai periodam no 2012. gada 1. jūnija līdz 2013. gada 30. jūnijam. Lauksaimnieku konsultatīvā padome nolēma bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanai saglabāt pašreizējo ieņēmumu slieksni uz vienu lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru.


Akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs par hektāru skaitu, par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas ir vismaz 200 latu no hektāra, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstu.


Tiks saglabāti pašreiz spēkā esošie atvieglojumi arī 2012./2013.saimnieciskajam gadam: prasību par minimālajiem ieņēmumiem (200 lati uz hektāru) nepiemēros tiem zemes hektāriem, kuri salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir papildus deklarēti vienotā platību maksājuma saņemšanai Lauku atbalsta dienestā (LAD). Šo prasību nepiemēros „jauniem lauksaimniekiem” – ja lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuri bija uzsākuši saimniecisko darbību un reģistrējušies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā arī tie, kuri 2012. gadā pirmo reizi deklarējuši lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā platību maksājuma saņemšanai. Minimālajos ieņēmumos iekļauj arī 2010. gadā saņemto ES atbalsta maksājumu pasākumu „Agrovide” un „Agrovides maksājumi” apakšpasākumos (izņemot apakšpasākumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana”) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un ES atbalsta piešķiršanu vides un lauku ainavas uzlabošanai.


Sākot ar 2012. gadu, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ienākumu deklarācijas VID ir  jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam. Lai lauksaimnieks varētu saņemt bezakcīzes dīzeļdegvielu jau no 2012. gada 30. jūnija, piesakoties LAD bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanai, lauksaimniekam būs jāiesniedz VID iesniegtā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ienākumu deklarācija par 2011. gadu. Ja deklarācija netiks iesniegta LAD, dīzeļdegviela tiks piešķirta ne ātrāk kā no 2012. gada 1. septembra.


Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104
Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 15.02.2012.