Latviešu un lietuviešu 20. gadsimta otrās puses kamermūzikas festivāls 21.02.2012-22.02.2012

21.02.2012.

Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultāte organizē Latviešu un lietuviešu 20. gadsimta otrās puses kamermūzikas festivālu.


Festivāla mērķis ir iepazīstināt jauniešus – topošos mūziķus ar kaimiņu valstu mūzikas kultūru, padziļināt zināšanas par Latvijas un Lietuvas komponistu radīto kamermūziku, pilnveidot jauniešu profesionālās muzicēšanas iemaņas.


Festivāla ietvaros paredzēti divi kamermūzikas kocerti:
 •21. februārī plkst. 17:00 Daugavpils Latviešu kultūras centrā (Rīgas ielā 22, Daugavpils);
 •22. februārī plkst. 17:00 Daugavpils novada Kultūras centrā (Dobeles ielā 30, Daugavpilī).
 Festivālā piedalīsies jaunieši no Daugavpils Universitātes, Šauļu Universitātes (Lietuva) un Mažeiķu mūzikas skolas (Lietuva).


Festivāls tiek organizēts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.- 2013.gadam (Lat-Lit) 2. prioritātes “Pievilcīgas dzīves vide un  ilgtspējīgas kopienas attīstība” projekta (Nr. LLIII-158) „Latvijas – Lietuvas kamermūzikas kultūras popularizēšana, veicinot jauniešu aktivitātes pārrobežu teritorijā (PRELUDIA)” ietvaros.  Projekta mērķis: attīstīt Mažeiķu mūzikas skolas, Šauļu un Daugavpils Universitāšu akadēmisko jauniešu kopienu pārrobežu sadarbību Latvijas un Lietuvas kamermūzikas kultūras izplatīšanā veicinot savstarpēju kultūras, akadēmisko un sociālo pasākumu norisi abās valstīs.
Projekta vadītājs ir Šauļu Universitāte, partneri – Daugavpils Universitāte un Mažeiķu mūzikas skola.
Projekta īstenošanas laiks – 2010. gada oktobris – 2012. gada marts.
Projekta kopējā summa ir 188 967,00 EUR, no kā Lat-Lit programmas finansējums – 160 621,95 EUR (85 %).


Papildus informācija:
Ēvalds Daugulis
projekta koordinators DU
t.: +371 654 40819
e-pasts:
evalds.daugulis@du.lv


 


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.